รายการแก้ไขสถานที่แข่งขัน
1.การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน] ย้ายมาแข่งขันที่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421
2.การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน] ย้ายมาแข่งขันที่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06:29 น.