เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวิมลประชาราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสังฆวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 251
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 761
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรประชาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 38 เข้าร่วม 4
5 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 37 เข้าร่วม 5
6 วัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 37 เข้าร่วม 5
7 บ้านตะกรุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 250
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านคลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 5
6 วัดบ้านไผ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 5
7 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 7
8 บ้านตะกรุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 8
9 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 8
10 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 4
5 วัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 50 เข้าร่วม 5
6 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 4
5 บ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 5
6 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 6
7 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 63 ทองแดง 7
8 บ้านมาบแก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 62 ทองแดง 8
9 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน 4
5 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 5
6 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 6
7 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 7
8 วัดหนองยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 4
5 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะกรุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังน้ำขาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75.50 เงิน 5
6 วัดสังฆวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 6
7 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 7
8 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 5
6 วัดหนองไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 6
7 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 146
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 4
5 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 5
6 ไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 144
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 026
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หัดไทยวิทยาอุทิศ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 4
5 บ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 72 เงิน 5
6 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
4 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 003
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงสีเสียด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองจิก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านเขาแม่กระทู้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง 5
6 บ้านปางขนุน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 34 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านตะกรุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 5
6 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 6
7 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 7
8 บ้านบ่อกะปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 8
9 บ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง 9
10 บ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 10
11 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยอดห้วยแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดจันทร์ทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเปราะ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 4
5 วัดหนองมะขาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 4
6 บ้านปางงู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 6
7 อนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 7
8 บ้านหนองจิกรี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 70 เงิน 8
9 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 70 เงิน 8
10 บ้านหนองแฟบ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 10
11 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 10
12 วัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 12
13 บ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 60 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
5 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 52 เข้าร่วม 5
6 บ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 51 เข้าร่วม 6
7 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 41 เข้าร่วม 7
8 บ้านมาบแก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 40 เข้าร่วม 8
9 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 29 เข้าร่วม 9
10 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 29 เข้าร่วม 9
11 วัดบ้านไผ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
12 วัดหนองยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ไตรประชาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านศรีไกรลาศ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 5
6 บ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 6
7 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 64 ทองแดง 7
8 บ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 62 ทองแดง 8
9 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 62 ทองแดง 8
10 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 60 ทองแดง 10
11 วัดบ้านไผ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 60 ทองแดง 10
12 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 4
5 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 5
6 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 69 ทองแดง 6
7 วัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 7
8 บ้านปางขนุน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง 8
9 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 9
10 ไตรประชาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 10
11 วัดบ้านคลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 63 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเทพสถาพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 39 เข้าร่วม 4
5 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 4
5 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 5
6 วัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 64 ทองแดง 6
7 วัดบ้านคลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 63 ทองแดง 7
8 วัดหนองยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 62 ทองแดง 8
9 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 61 ทองแดง 9
10 บ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 59 เข้าร่วม 10
11 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 57 เข้าร่วม 11
12 วัดบ้านไผ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 56 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 773
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน