สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลาดยาว 17 14 9 40 48 2 3 0 53
2 บ้านปางสุด 12 8 4 24 24 5 2 2 31
3 บ้านคลองไทร 9 7 3 19 20 8 3 3 31
4 บ้านคลองสมบูรณ์ 8 6 6 20 27 8 1 3 36
5 บ้านตลุกข่อยน้ำ 7 6 9 22 22 10 1 2 33
6 สวนป่าแม่กะสี 7 1 2 10 11 5 1 1 17
7 บ้านท่ามะกรูด 6 2 1 9 12 2 2 0 16
8 บ้านพนาสวรรค์ 5 5 3 13 15 8 2 1 25
9 วัดหนองตางู 5 5 2 12 12 8 5 4 25
10 บ้านวังชุมพร 5 1 0 6 10 2 3 0 15
11 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 4 6 2 12 19 6 3 2 28
12 วัดสวนหลวง 4 3 1 8 10 1 2 1 13
13 วัดบ้านไผ่ 4 1 0 5 8 1 1 2 10
14 วัดบางแก้ว 3 4 2 9 12 9 3 0 24
15 วัดมงคลสถิตย์ 3 2 3 8 9 1 1 3 11
16 บ้านตะเคียนงาม 3 2 2 7 9 6 3 0 18
17 บ้านคลองน้ำโจน 3 2 2 7 6 6 0 0 12
18 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 3 2 1 6 8 4 2 1 14
19 อนุบาลแม่เปิน 3 2 1 6 7 5 0 0 12
20 วัดสังฆวิถี 3 1 3 7 8 6 3 0 17
21 บ้านปางสวรรค์ 3 1 1 5 7 3 1 4 11
22 บ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 3 0 0 3 3 2 0 0 5
23 บ้านดอนจังหัน 2 4 2 8 9 6 3 2 18
24 บ้านใหม่ศรีนคร 2 4 1 7 12 3 0 1 15
25 อนุบาลชุมตาบง 2 3 3 8 10 4 1 0 15
26 เขาหินกราวประชาสรรค์ 2 3 2 7 11 6 4 0 21
27 วัดหนองปลาไหล 2 2 6 10 12 4 4 1 20
28 บ้านชุมม่วง 2 2 1 5 6 4 2 0 12
29 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 2 1 2 5 6 0 0 0 6
30 ไตรประชาสามัคคี 2 1 1 4 6 4 3 0 13
31 ไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 2 1 0 3 5 2 0 0 7
32 บ้านยอดห้วยแก้ว 2 1 0 3 3 2 0 0 5
33 บ้านหินดาด 2 0 1 3 3 6 6 1 15
34 บ้านลานตะแบก 2 0 0 2 4 0 0 0 4
35 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 2 0 0 2 3 4 0 0 7
36 บ้านงิ้วแบ้ 1 4 1 6 11 3 1 2 15
37 บ้านตะแบกงาม 1 3 3 7 11 8 2 2 21
38 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1 3 0 4 4 1 1 0 6
39 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1 2 3 6 7 2 1 0 10
40 วัดจิกลาด 1 2 2 5 6 6 8 1 20
41 บ้านบึงหล่ม 1 2 1 4 5 2 3 1 10
42 วัดบ้านไร่ 1 2 1 4 4 2 1 1 7
43 วัดหนองกรด 1 1 2 4 7 2 2 2 11
44 บ้านบ่อกะปุง 1 1 2 4 7 2 0 1 9
45 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 1 2 4 6 3 0 0 9
46 บ้านเขาแม่กระทู้ 1 1 1 3 7 2 0 1 9
47 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 1 1 3 4 3 2 0 9
48 วัดบ้านคลอง 1 1 1 3 4 1 3 0 8
49 วัดหนองไร่ 1 1 1 3 2 3 2 0 7
50 วัดเขาสมุก 1 1 1 3 1 2 0 0 3
51 บ้านดอนพลอง 1 1 0 2 6 3 3 1 12
52 บ้านมาบแก 1 1 0 2 6 0 1 1 7
53 บ้านตะกรุด 1 1 0 2 4 11 2 2 17
54 บ้านวังหิน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
55 วัดด่านช้าง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
56 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1 0 2 3 6 4 1 0 11
57 บ้านหนองจิก 1 0 2 3 3 0 0 1 3
58 วัดหูกวาง 1 0 1 2 4 2 0 0 6
59 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
60 บ้านดงสีเสียด 1 0 1 2 2 0 1 1 3
61 บ้านยุบใหญ่ 1 0 1 2 1 1 0 0 2
62 บ้านวังน้ำขาว 1 0 0 1 2 2 1 2 5
63 บ้านวังสำราญ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 วัดสังขสุทธาวาส 1 0 0 1 1 1 0 0 2
65 วัดอ่างทอง 1 0 0 1 1 0 1 1 2
66 วัดบ้านแดน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านบุรีรัมย์ 0 2 2 4 5 5 5 0 15
68 วัดคลองสาลี 0 2 1 3 5 0 0 0 5
69 บ้านหนองจิกรี 0 2 1 3 4 2 2 0 8
70 วัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 0 2 0 2 5 3 5 2 13
71 วัดบ้านพลัง 0 1 3 4 8 7 3 0 18
72 ชุมชนวัดเนินม่วง 0 1 2 3 0 3 0 0 3
73 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี 0 1 1 2 4 2 0 1 6
74 บ้านศรีไกรลาศ 0 1 1 2 3 4 1 1 8
75 บ้านปางขนุน 0 1 1 2 3 1 1 1 5
76 บ้านหนองชำนาญ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
77 วัดท่างิ้ว 0 1 1 2 2 0 1 1 3
78 บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
79 วัดสระแก้ว 0 1 1 2 0 1 1 0 2
80 วัดตาสังใต้ 0 1 0 1 3 0 4 1 7
81 วัดคลองธรรม 0 1 0 1 2 1 2 0 5
82 วัดจันทร์ทอง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
83 วัดหนองยาว 0 1 0 1 1 2 2 0 5
84 วัดหนองมะขาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 วัดคลองสองหน่อ 0 1 0 1 1 0 1 4 2
86 บ้านท่าตะโก 0 1 0 1 0 2 0 0 2
87 วัดประสาทวิถี 0 1 0 1 0 1 0 0 1
88 วัดเทพสถาพร 0 0 2 2 1 1 0 1 2
89 บ้านบึงราษฎร์ 0 0 1 1 3 3 3 1 9
90 บ้านสะเดาซ้าย 0 0 1 1 3 2 2 0 7
91 เยาวชนพัฒนา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
92 บ้านหนองละมาน 0 0 1 1 1 3 2 0 6
93 ชุมชนบ้านดอนโม่ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
94 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 0 0 1 1 1 1 1 0 3
95 บ้านทุ่งรวงทอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
96 บ้านเปราะ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
97 บ้านโคกกว้าง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
98 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 บ้านวังซ่าน 0 0 0 0 4 3 2 1 9
100 บ้านเขาจั๊กจั่น 0 0 0 0 2 2 1 0 5
101 วัดเกาะเปา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
102 บ้านหนองไม้ 0 0 0 0 2 1 3 1 6
103 บ้านปางชัย 0 0 0 0 2 0 2 2 4
104 บ้านปางงู 0 0 0 0 1 5 1 0 7
105 บ้านหนองแฟบ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
106 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
107 หัดไทยวิทยาอุทิศ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
108 บ้านเนินใหม่ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
109 บ้านไทรทองสามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
110 บ้านทุ่งท่าเสา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 บ้านคลองม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านดงคู้ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
113 บ้านศรีทอง 0 0 0 0 0 1 3 1 4
114 บ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
115 บ้านหนองบอนใต้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
116 วัดบ้านวัง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
117 วัดมาบมะขาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
118 วัดท่าแรต 0 0 0 0 0 1 0 1 1
119 จันทราราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านหนองเสือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 วัดคลองจินดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 วัดดงหนองหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 วัดธรรมจริยาวาส 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 วัดวิมลประชาราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 วัดวิวิตตาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านทุ่งตัน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
128 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 บ้านเทพมงคลทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 บ้านนกคลาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 177 159 134 470 621 309 165 81 1,095