สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลาดยาว 20 17 9 46 55 2 3 0 60
2 บ้านปางสุด 15 8 7 30 30 6 2 2 38
3 บ้านคลองไทร 10 7 4 21 22 9 3 3 34
4 บ้านคลองสมบูรณ์ 9 9 6 24 31 10 1 3 42
5 บ้านพนาสวรรค์ 7 7 4 18 21 10 2 1 33
6 บ้านตลุกข่อยน้ำ 7 6 10 23 23 10 2 2 35
7 อนุบาลแม่เปิน 7 3 1 11 12 5 0 0 17
8 สวนป่าแม่กะสี 7 1 2 10 11 5 1 1 17
9 บ้านท่ามะกรูด 6 2 1 9 12 2 2 0 16
10 บ้านวังชุมพร 6 1 1 8 12 3 3 0 18
11 วัดหนองตางู 5 6 3 14 14 10 6 4 30
12 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 5 1 2 8 9 1 0 0 10
13 วัดบ้านไผ่ 5 1 0 6 9 1 1 2 11
14 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 4 6 2 12 19 6 3 2 28
15 วัดสังฆวิถี 4 3 3 10 10 11 4 0 25
16 วัดสวนหลวง 4 3 1 8 10 1 2 1 13
17 บ้านหินดาด 4 0 1 5 5 6 7 1 18
18 วัดบางแก้ว 3 4 2 9 12 9 3 0 24
19 วัดมงคลสถิตย์ 3 2 3 8 9 1 1 3 11
20 บ้านตะเคียนงาม 3 2 2 7 10 6 4 0 20
21 บ้านปางสวรรค์ 3 2 2 7 10 5 1 4 16
22 บ้านคลองน้ำโจน 3 2 2 7 6 6 0 0 12
23 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 3 2 1 6 8 4 2 1 14
24 บ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 3 1 0 4 4 2 0 0 6
25 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 3 0 0 3 4 4 0 0 8
26 บ้านใหม่ศรีนคร 2 5 1 8 14 6 0 1 20
27 บ้านดอนจังหัน 2 4 2 8 9 6 3 2 18
28 อนุบาลชุมตาบง 2 3 3 8 10 4 1 0 15
29 เขาหินกราวประชาสรรค์ 2 3 2 7 11 6 4 0 21
30 วัดหนองปลาไหล 2 2 6 10 12 4 4 1 20
31 วัดจิกลาด 2 2 2 6 7 6 8 1 21
32 บ้านชุมม่วง 2 2 1 5 6 4 2 0 12
33 บ้านตะกรุด 2 2 0 4 6 11 2 2 19
34 บ้านบ่อกะปุง 2 1 3 6 10 3 0 1 13
35 วัดหนองกรด 2 1 2 5 8 2 2 2 12
36 ไตรประชาสามัคคี 2 1 1 4 6 4 3 0 13
37 ไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 2 1 0 3 5 2 0 0 7
38 บ้านยอดห้วยแก้ว 2 1 0 3 3 2 0 0 5
39 บ้านดงสีเสียด 2 0 1 3 3 0 1 1 4
40 บ้านลานตะแบก 2 0 0 2 4 1 0 0 5
41 บ้านงิ้วแบ้ 1 4 1 6 11 3 1 2 15
42 บ้านตะแบกงาม 1 3 5 9 12 9 2 2 23
43 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1 3 0 4 4 1 1 0 6
44 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 1 2 3 6 7 2 1 0 10
45 บ้านบึงหล่ม 1 2 1 4 5 2 3 1 10
46 วัดบ้านไร่ 1 2 1 4 4 3 1 1 8
47 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 1 3 5 9 5 0 0 14
48 บ้านเขาแม่กระทู้ 1 1 1 3 7 2 0 1 9
49 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 1 1 3 4 3 2 0 9
50 วัดบ้านคลอง 1 1 1 3 4 1 3 0 8
51 วัดหนองไร่ 1 1 1 3 2 3 2 0 7
52 วัดเขาสมุก 1 1 1 3 1 2 0 0 3
53 วัดสระแก้ว 1 1 1 3 1 1 1 0 3
54 บ้านดอนพลอง 1 1 0 2 6 3 3 1 12
55 บ้านมาบแก 1 1 0 2 6 0 1 1 7
56 บ้านวังหิน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
57 วัดด่านช้าง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1 0 2 3 6 4 1 0 11
59 บ้านหนองจิก 1 0 2 3 4 0 0 1 4
60 บ้านบึงราษฎร์ 1 0 1 2 4 3 3 1 10
61 วัดหูกวาง 1 0 1 2 4 2 0 0 6
62 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
63 บ้านยุบใหญ่ 1 0 1 2 1 1 0 0 2
64 บ้านวังน้ำขาว 1 0 0 1 3 4 2 2 9
65 บ้านวังสำราญ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
66 วัดวิมลประชาราษฎร์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
67 วัดสังขสุทธาวาส 1 0 0 1 1 1 0 0 2
68 วัดอ่างทอง 1 0 0 1 1 0 1 1 2
69 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 วัดบ้านแดน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 วัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 0 2 2 4 8 4 7 2 19
72 บ้านบุรีรัมย์ 0 2 2 4 5 5 5 0 15
73 วัดคลองสาลี 0 2 1 3 5 1 0 0 6
74 บ้านหนองจิกรี 0 2 1 3 4 2 2 0 8
75 บ้านหนองชำนาญ 0 2 1 3 4 1 0 0 5
76 วัดท่างิ้ว 0 2 1 3 3 1 1 1 5
77 วัดบ้านพลัง 0 1 3 4 8 8 3 0 19
78 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี 0 1 3 4 6 2 0 1 8
79 ชุมชนวัดเนินม่วง 0 1 2 3 0 3 0 0 3
80 บ้านศรีไกรลาศ 0 1 1 2 3 4 1 1 8
81 ชุมชนบ้านดอนโม่ 0 1 1 2 3 2 0 1 5
82 บ้านปางขนุน 0 1 1 2 3 1 1 1 5
83 บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
84 วัดประสาทวิถี 0 1 1 2 0 3 0 0 3
85 บ้านวังซ่าน 0 1 0 1 5 6 3 1 14
86 วัดตาสังใต้ 0 1 0 1 3 0 4 1 7
87 วัดคลองธรรม 0 1 0 1 2 5 2 0 9
88 บ้านปางงู 0 1 0 1 2 5 1 0 8
89 วัดจันทร์ทอง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
90 วัดหนองยาว 0 1 0 1 1 2 2 0 5
91 วัดหนองมะขาม 0 1 0 1 1 2 0 0 3
92 วัดคลองสองหน่อ 0 1 0 1 1 0 1 4 2
93 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 0 1 0 1 1 0 1 0 2
94 บ้านท่าตะโก 0 1 0 1 0 2 0 0 2
95 วัดเทพสถาพร 0 0 2 2 1 1 0 1 2
96 บ้านสะเดาซ้าย 0 0 1 1 3 2 2 0 7
97 เยาวชนพัฒนา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
98 บ้านคลองม่วง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
99 บ้านหนองละมาน 0 0 1 1 1 4 3 0 8
100 บ้านทุ่งรวงทอง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
101 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 0 0 1 1 1 1 1 0 3
102 บ้านหนองบอนใต้ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
103 วัดวิวิตตาราม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
104 บ้านเปราะ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
105 บ้านโคกกว้าง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
106 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 บ้านเขาจั๊กจั่น 0 0 0 0 2 3 1 0 6
108 วัดเกาะเปา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
109 บ้านหนองไม้ 0 0 0 0 2 1 3 1 6
110 บ้านปางชัย 0 0 0 0 2 1 2 2 5
111 บ้านหนองแฟบ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
112 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
113 หัดไทยวิทยาอุทิศ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
114 บ้านเนินใหม่ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
115 บ้านไทรทองสามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
116 บ้านทุ่งท่าเสา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 บ้านดงคู้ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
118 บ้านศรีทอง 0 0 0 0 0 1 3 1 4
119 บ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
120 วัดบ้านวัง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 วัดมาบมะขาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
122 บ้านหนองเสือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
123 วัดท่าแรต 0 0 0 0 0 1 0 1 1
124 จันทราราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 วัดคลองจินดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 วัดดงหนองหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 วัดธรรมจริยาวาส 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านทุ่งตัน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
130 บ้านเทพมงคลทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 บ้านนกคลาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 209 181 155 545 705 355 176 82 1,236