หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ระหว่าง วันที่ 16-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพสธร นามสง่า สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
2 นางสาววัชรี ขุนพิลึก ธุรการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
3 นางสาวปาริฉัตร ศรีพล ธุรการ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
4 นายทวีศักดิ์ คำวงศ์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
5 นางสาวอัจฉรา อิ่มหนำ ธุรการ โรงเรียนวัดสวนหลวง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
6 นางสาวชลิตา จันทร์ดาแก้ว ธุรการ โรงเรียนวัดจันทร์ทอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
7 นางสาวยุพิน จุ้ยเดช ธุรการ โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
8 นายอนุชา ทองแฉ่ง ธุรการ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
9 นางสาวพิมพ์จันทร์ คำแถง ธุรการ โรงเรียนวัดหนองไร่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
10 นางสาวพจนีย์ คงสัตรา สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีม ICT สพป.นครสวรรค์ เขต 2
นายอุทัย ชังชั่ว โทร. 081-953-9879 email: changchun.u@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]