หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 60 55 91.67% 2 3.33% 3 5% 0 0% 60
2 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 45 31 68.89% 10 22.22% 1 2.22% 3 6.67% 45
3 โรงเรียนบ้านปางสุด 41 30 75% 6 15% 2 5% 2 5% 40
4 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 37 23 62.16% 10 27.03% 2 5.41% 2 5.41% 37
5 โรงเรียนบ้านคลองไทร 38 22 59.46% 9 24.32% 3 8.11% 3 8.11% 37
6 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 35 21 61.76% 10 29.41% 2 5.88% 1 2.94% 34
7 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 30 19 63.33% 6 20% 3 10% 2 6.67% 30
8 โรงเรียนวัดหนองตางู 35 14 41.18% 10 29.41% 6 17.65% 4 11.76% 34
9 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 21 14 66.67% 6 28.57% 0 0% 1 4.76% 21
10 โรงเรียนวัดบางแก้ว 29 12 50% 9 37.5% 3 12.5% 0 0% 24
11 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 27 12 48% 9 36% 2 8% 2 8% 25
12 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 18 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
13 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 21 12 57.14% 4 19.05% 4 19.05% 1 4.76% 21
14 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 23 12 66.67% 3 16.67% 3 16.67% 0 0% 18
15 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 16 12 75% 2 12.5% 2 12.5% 0 0% 16
16 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 21 11 52.38% 6 28.57% 4 19.05% 0 0% 21
17 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 19 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
18 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 21 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 2 11.76% 17
19 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 25 10 40% 11 44% 4 16% 0 0% 25
20 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 20 10 50% 6 30% 4 20% 0 0% 20
21 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 21 10 50% 5 25% 1 5% 4 20% 20
22 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
23 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 20 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
24 โรงเรียนวัดสวนหลวง 14 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
25 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 21 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 20
26 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 17 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
27 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 14 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
28 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 16 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
29 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 19 8 42.11% 8 42.11% 3 15.79% 0 0% 19
31 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 21 8 38.1% 4 19.05% 7 33.33% 2 9.52% 21
32 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
33 โรงเรียนวัดหนองกรด 14 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
34 โรงเรียนวัดจิกลาด 24 7 31.82% 6 27.27% 8 36.36% 1 4.55% 22
35 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
37 โรงเรียนบ้านตะกรุด 23 6 28.57% 11 52.38% 2 9.52% 2 9.52% 21
38 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 14 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
39 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 14 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
40 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 14 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
42 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
43 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนบ้านมาบแก 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านหินดาด 19 5 26.32% 6 31.58% 7 36.84% 1 5.26% 19
46 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 15 5 33.33% 6 40% 3 20% 1 6.67% 15
47 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 17 5 33.33% 5 33.33% 5 33.33% 0 0% 15
48 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนวัดคลองสาลี 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
54 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนวัดหูกวาง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านหนองจิก 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
63 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
65 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
66 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
67 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านปางขนุน 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 8 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 8 3 37.5% 0 0% 4 50% 1 12.5% 8
73 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดคลองธรรม 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
76 โรงเรียนบ้านปางงู 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
77 โรงเรียนวัดหนองไร่ 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนวัดเกาะเปา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนบ้านปางชัย 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
82 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนวัดด่านช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 8 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
87 โรงเรียนวัดหนองยาว 7 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดหนองมะขาม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดเขาสมุก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
95 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนวัดสระแก้ว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 6 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 6
107 โรงเรียนบ้านเปราะ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนวัดอ่างทอง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดบ้านแดน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านดงคู้ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านศรีทอง 6 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
120 โรงเรียนวัดบ้านวัง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดมาบมะขาม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
123 โรงเรียนวัดท่าแรต 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนจันทราราษฎร์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดคลองจินดา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
130 โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านนกคลาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
133 โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีม ICT สพป.นครสวรรค์ เขต 2
นายอุทัย ชังชั่ว โทร. 081-953-9879 email: changchun.u@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]