สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 19 10 8 37 47 17 11 6 75
2 อนุบาลนครสวรรค์ 15 13 12 40 43 8 2 4 53
3 โพฒิสารศึกษา 12 3 2 17 16 2 1 0 19
4 วัดท่าทอง 10 7 0 17 19 5 7 3 31
5 อนุชนวัฒนา 7 8 4 19 19 8 2 0 29
6 บ้านหนองไม้แดง 7 2 0 9 12 1 0 3 13
7 วัดนากลาง 5 6 5 16 12 7 3 5 22
8 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 5 5 0 10 11 0 1 0 12
9 บ้านเนิน 5 2 3 10 12 6 6 4 24
10 วัดหนองปลิง 5 1 4 10 14 3 5 8 22
11 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 5 0 3 8 12 1 1 2 14
12 บ้านสระบัว 4 4 3 11 14 7 8 0 29
13 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 4 4 2 10 11 3 1 0 15
14 วัดบ้านมะเกลือ 4 3 5 12 14 10 2 3 26
15 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 4 2 2 8 8 6 2 2 16
16 วัดนิเวศวุฒาราม 4 1 6 11 13 8 7 3 28
17 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 4 1 2 7 7 5 0 2 12
18 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 3 3 1 7 8 1 0 0 9
19 พยุหะศึกษาคาร 3 2 6 11 9 8 0 3 17
20 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 3 2 1 6 10 3 5 2 18
21 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 3 0 1 4 5 2 1 0 8
22 สามแยกเจ้าพระยา 3 0 1 4 5 0 0 0 5
23 บ้านเขาปูน 2 4 1 7 8 1 1 0 10
24 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 2 3 2 7 6 3 3 7 12
25 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 2 2 4 8 6 8 7 1 21
26 วัดพันลาน 2 2 2 6 7 5 5 2 17
27 วัดเขามโน 2 2 2 6 6 1 2 0 9
28 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 2 2 0 4 4 1 3 2 8
29 วัดหนองกระโดน 2 1 3 6 6 9 0 6 15
30 เทศบาลวัดไทรเหนือ 2 0 2 4 4 0 0 0 4
31 บ้านช่อกระถินพัฒนา 2 0 1 3 5 2 2 2 9
32 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 2 0 0 2 6 3 2 2 11
33 ชุมชนวัดคลองปลากด 2 0 0 2 6 0 1 1 7
34 วัดยางขาว 2 0 0 2 3 0 1 0 4
35 ประชานุเคราะห์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 ปวีณาวิทยา 1 4 1 6 5 2 0 0 7
37 วัดวังยาง 1 4 0 5 5 0 0 0 5
38 เขาทอง 1 2 4 7 12 10 5 5 27
39 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 1 2 3 6 8 8 3 1 19
40 วัดสันติธรรม 1 2 2 5 5 7 1 2 13
41 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1 2 0 3 3 2 6 2 11
42 วัดคลองบางเดื่อ 1 1 2 4 7 1 2 2 10
43 วัดท่านา 1 1 1 3 6 3 3 0 12
44 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 1 1 1 3 5 1 2 0 8
45 วัดคลองเกษมเหนือ 1 1 0 2 4 6 1 2 11
46 เทศบาลวัดไทรใต้ 1 1 0 2 3 3 0 1 6
47 วัดท่าโก 1 1 0 2 3 0 3 1 6
48 วัดเนินสะเดา 1 1 0 2 3 0 0 2 3
49 อินทารามวิทยา 1 1 0 2 3 0 0 1 3
50 บ้านเขาถ้ำพระ 1 1 0 2 2 3 1 0 6
51 เขาสระนางสรง 1 1 0 2 2 0 0 1 2
52 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
53 สระวิทยา 1 0 3 4 6 2 1 0 9
54 บ้านซับผักกาด 1 0 2 3 4 1 0 1 5
55 บ้านเนินเวียง 1 0 2 3 3 4 2 2 9
56 วัดหนองเขนง 1 0 1 2 6 3 0 1 9
57 วัดหัวถนน 1 0 1 2 3 2 1 4 6
58 วัดทับกฤชเหนือ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
59 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
60 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 1 0 0 1 5 4 0 0 9
61 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 1 0 0 1 4 1 0 0 5
62 วัดบ้านบน 1 0 0 1 3 2 0 0 5
63 วัดใหม่ 1 0 0 1 3 1 2 1 6
64 วัดหัวงิ้ว 1 0 0 1 2 2 4 0 8
65 วัดรังงาม 1 0 0 1 2 2 2 0 6
66 บ้านสระเศรษฐี 1 0 0 1 2 1 0 1 3
67 บ้านคลองม่วง 1 0 0 1 1 2 0 1 3
68 วัดวังสวัสดี 1 0 0 1 1 2 0 0 3
69 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 1 0 0 1 1 1 2 1 4
70 บ้านคุ้งวารี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านพรหมเขต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านเขาไม้เดน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 วัดศาลาแดง 0 5 0 5 4 7 0 0 11
74 บ้านหาดสูง 0 2 1 3 4 3 3 0 10
75 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 0 2 1 3 3 7 4 4 14
76 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 0 2 1 3 2 3 2 1 7
77 วัดหนองคล่อ 0 2 0 2 2 2 1 0 5
78 วัดหนองเต่า 0 1 2 3 3 2 0 1 5
79 วัดสมานประชาชน 0 1 1 2 6 6 0 3 12
80 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 0 1 1 2 3 2 0 0 5
81 วัดศรีอุทุมพร 0 1 1 2 2 1 0 1 3
82 วัดหนองพรมหน่อ 0 1 0 1 5 2 2 4 9
83 วัดดอนใหญ่ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
84 บ้านทุ่งตาทั่ง 0 1 0 1 3 0 2 2 5
85 ชุมชนวัดบ้านแก่ง 0 1 0 1 2 2 2 1 6
86 บ้านสามัคคีธรรม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
87 บ้านเนินพะยอม 0 1 0 1 2 1 0 2 3
88 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 2 0 0 1 2
89 วัดเขาบ่อพลับ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
90 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 0 1 0 1 1 5 1 1 7
91 ศิริราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 1 4 4 1 9
92 วัดดงกะพี้ 0 1 0 1 1 2 2 0 5
93 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 0 1 0 1 1 2 1 3 4
94 บ้านใหม่ศึกษา 0 1 0 1 1 2 1 0 4
95 วัดศรีอัมพวัลย์ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
96 บ้านคลองคล้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 วัดสุวรรณรัตนาราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 ธนศรี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 วัดสันคู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 วิสุทธิศึกษา 0 0 2 2 3 6 4 1 13
101 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 0 0 2 2 2 3 2 3 7
102 วัดหนองโรง 0 0 2 2 1 6 3 2 10
103 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 0 0 1 1 5 2 1 1 8
104 วัดมหาโพธิใต้ 0 0 1 1 4 2 2 2 8
105 วัดเนินกะพี้ 0 0 1 1 4 2 1 1 7
106 ราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1 4 2 1 0 7
107 วัดบริรักษ์ประชาสาร 0 0 1 1 3 2 2 1 7
108 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 0 0 1 1 2 2 2 0 6
109 บ้านเนินศาลา 0 0 1 1 2 2 0 2 4
110 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 1 0 1 3
111 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
112 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
113 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 1 3 0 1 4
114 วัดบางม่วง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
115 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 0 1 0 2
116 วัดพระนอน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 สหวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 ย่านคีรี 0 0 1 1 0 2 1 0 3
119 เทศบาลวัดสุคตวราราม 0 0 1 1 0 1 1 5 2
120 บ้านท่าเตียน 0 0 1 1 0 1 0 2 1
121 เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
122 วัดหัวกะทุ่ม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
123 วัดท่าไม้ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
124 โอสถสภาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
125 บ้านบ่อดินสอพอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
126 บ้านหนองหัวเรือ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
127 วัดบางไซ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
128 บ้านสระงาม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
129 บ้านธารหวาย 0 0 0 0 2 1 2 0 5
130 วัดมโนราษฎร์ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
131 วัดปากคลองปลากด 0 0 0 0 2 1 0 1 3
132 วัดแสงรังสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 วัดบางเคียน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 วัดเนินมะขามงาม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
135 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
136 วัดหนองโก 0 0 0 0 1 4 4 2 9
137 วัดไผ่สิงห์ 0 0 0 0 1 3 3 1 7
138 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 0 0 0 0 1 3 1 1 5
139 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
140 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
141 วัดมรรครังสฤษดิ์ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
142 ศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
143 บ้านประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 3 2
144 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
145 บ้านดอนกระชาย 0 0 0 0 1 0 0 5 1
146 เขาสามยอด 0 0 0 0 1 0 0 2 1
147 วัดสวรรค์ประชากร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
148 บ้านท่ากร่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 วัดวังหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 วัดบ้านลาด 0 0 0 0 0 5 1 0 6
151 วัดฆะมัง 0 0 0 0 0 4 1 2 5
152 วัดหนองแพงพวย 0 0 0 0 0 4 0 0 4
153 บ้านแหลมยาง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
154 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
155 วัดท่าล้อ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
156 วัดโพธิ์หนองยาว 0 0 0 0 0 1 1 2 2
157 มารีย์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
159 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
160 บ้านเขากะลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 วัดกลางแดด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 วัดบึงน้ำใส 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 วัดดงเมือง 0 0 0 0 0 0 2 2 2
164 บ้านดงขุย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
165 วัดทัพชุมพล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
166 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 วัดดอนสนวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 วัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 วัดสุบรรณาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านกระจังงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 บ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 157 147 501 667 377 206 194 1,250