สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 19 10 7 36 46 17 11 6 74
2 อนุบาลนครสวรรค์ 15 13 12 40 43 8 2 4 53
3 โพฒิสารศึกษา 12 3 2 17 16 2 1 0 19
4 อนุชนวัฒนา 7 8 4 19 19 8 2 0 29
5 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 5 5 0 10 11 0 1 0 12
6 บ้านเนิน 5 2 3 10 12 6 6 4 24
7 วัดหนองปลิง 5 1 4 10 14 3 5 8 22
8 บ้านหนองไม้แดง 5 1 0 6 9 1 0 3 10
9 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 5 0 3 8 12 1 1 2 14
10 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 4 4 2 10 11 3 1 0 15
11 วัดท่าทอง 3 6 0 9 10 5 7 3 22
12 วัดนากลาง 3 4 5 12 8 7 3 5 18
13 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 3 3 1 7 8 1 0 0 9
14 พยุหะศึกษาคาร 3 2 6 11 9 8 0 3 17
15 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 3 2 2 7 7 6 2 2 15
16 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 3 2 1 6 10 3 5 2 18
17 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 3 0 1 4 5 2 1 0 8
18 สามแยกเจ้าพระยา 3 0 1 4 5 0 0 0 5
19 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 2 3 2 7 6 3 3 7 12
20 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 2 2 4 8 6 8 7 1 21
21 บ้านสระบัว 2 2 3 7 11 6 7 0 24
22 วัดพันลาน 2 2 2 6 7 5 5 2 17
23 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 2 2 0 4 4 1 3 2 8
24 วัดนิเวศวุฒาราม 2 1 6 9 11 8 7 3 26
25 วัดหนองกระโดน 2 1 3 6 6 9 0 6 15
26 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 2 1 2 5 5 5 0 2 10
27 เทศบาลวัดไทรเหนือ 2 0 2 4 4 0 0 0 4
28 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 2 0 0 2 5 3 2 2 10
29 วัดยางขาว 2 0 0 2 3 0 1 0 4
30 ประชานุเคราะห์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 ปวีณาวิทยา 1 4 1 6 5 2 0 0 7
32 วัดวังยาง 1 4 0 5 5 0 0 0 5
33 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 1 2 3 6 8 8 3 1 19
34 วัดสันติธรรม 1 2 2 5 5 7 1 2 13
35 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1 2 0 3 3 2 6 2 11
36 วัดท่านา 1 1 1 3 6 3 3 0 12
37 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 1 1 1 3 5 1 2 0 8
38 วัดคลองเกษมเหนือ 1 1 0 2 4 6 1 2 11
39 เทศบาลวัดไทรใต้ 1 1 0 2 3 3 0 1 6
40 วัดท่าโก 1 1 0 2 3 0 3 1 6
41 วัดเนินสะเดา 1 1 0 2 3 0 0 2 3
42 อินทารามวิทยา 1 1 0 2 3 0 0 1 3
43 บ้านเขาถ้ำพระ 1 1 0 2 2 3 1 0 6
44 เขาสระนางสรง 1 1 0 2 2 0 0 1 2
45 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 วัดคลองบางเดื่อ 1 0 2 3 5 1 2 2 8
47 บ้านซับผักกาด 1 0 2 3 4 1 0 1 5
48 บ้านเนินเวียง 1 0 2 3 3 4 2 2 9
49 วัดหนองเขนง 1 0 1 2 4 3 0 1 7
50 บ้านช่อกระถินพัฒนา 1 0 1 2 4 2 2 2 8
51 วัดหัวถนน 1 0 1 2 3 2 1 4 6
52 วัดทับกฤชเหนือ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
53 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
54 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 1 0 0 1 5 4 0 0 9
55 ชุมชนวัดคลองปลากด 1 0 0 1 5 0 1 1 6
56 วัดบ้านบน 1 0 0 1 3 2 0 0 5
57 วัดใหม่ 1 0 0 1 3 1 2 1 6
58 วัดหัวงิ้ว 1 0 0 1 2 2 4 0 8
59 บ้านสระเศรษฐี 1 0 0 1 2 1 0 1 3
60 บ้านคลองม่วง 1 0 0 1 1 2 0 1 3
61 วัดวังสวัสดี 1 0 0 1 1 2 0 0 3
62 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 1 0 0 1 1 1 2 1 4
63 บ้านคุ้งวารี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านพรหมเขต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านเขาไม้เดน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 วัดศาลาแดง 0 5 0 5 4 7 0 0 11
67 บ้านเขาปูน 0 4 1 5 5 1 1 0 7
68 บ้านหาดสูง 0 2 1 3 4 3 3 0 10
69 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 0 2 1 3 3 7 4 4 14
70 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 0 2 1 3 2 3 2 1 7
71 วัดหนองคล่อ 0 2 0 2 2 2 1 0 5
72 เขาทอง 0 1 4 5 10 10 5 5 25
73 วัดหนองเต่า 0 1 2 3 3 2 0 1 5
74 วัดสมานประชาชน 0 1 1 2 6 6 0 3 12
75 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 0 1 1 2 3 2 0 0 5
76 วัดศรีอุทุมพร 0 1 1 2 2 1 0 1 3
77 วัดหนองพรมหน่อ 0 1 0 1 5 2 2 4 9
78 วัดดอนใหญ่ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
79 บ้านทุ่งตาทั่ง 0 1 0 1 3 0 2 2 5
80 ชุมชนวัดบ้านแก่ง 0 1 0 1 2 2 2 1 6
81 บ้านสามัคคีธรรม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
82 บ้านเนินพะยอม 0 1 0 1 2 1 0 2 3
83 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 2 0 0 1 2
84 วัดเขาบ่อพลับ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
85 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 0 1 0 1 1 5 1 1 7
86 วัดดงกะพี้ 0 1 0 1 1 2 2 0 5
87 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 0 1 0 1 1 2 1 3 4
88 บ้านใหม่ศึกษา 0 1 0 1 1 2 1 0 4
89 วัดศรีอัมพวัลย์ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
90 บ้านคลองคล้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 วัดสุวรรณรัตนาราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 ธนศรี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 วัดบ้านมะเกลือ 0 0 4 4 8 8 2 3 18
94 วิสุทธิศึกษา 0 0 2 2 3 6 4 1 13
95 วัดเขามโน 0 0 2 2 3 0 2 0 5
96 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 0 0 2 2 2 3 2 3 7
97 วัดหนองโรง 0 0 2 2 1 6 3 2 10
98 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 0 0 1 1 5 2 1 1 8
99 วัดมหาโพธิใต้ 0 0 1 1 4 2 2 2 8
100 วัดเนินกะพี้ 0 0 1 1 4 2 1 1 7
101 วัดบริรักษ์ประชาสาร 0 0 1 1 3 2 2 1 7
102 ราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1 3 2 1 0 6
103 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 0 0 1 1 2 2 2 0 6
104 สระวิทยา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
105 บ้านเนินศาลา 0 0 1 1 2 2 0 2 4
106 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 1 0 1 3
107 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
108 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 1 3 0 1 4
109 วัดบางม่วง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
110 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 0 1 0 2
111 วัดพระนอน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 สหวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
113 ย่านคีรี 0 0 1 1 0 2 1 0 3
114 เทศบาลวัดสุคตวราราม 0 0 1 1 0 1 1 5 2
115 บ้านท่าเตียน 0 0 1 1 0 1 0 2 1
116 เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
117 วัดหัวกะทุ่ม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
118 วัดท่าไม้ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
119 โอสถสภาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 3 1 1 1 5
120 บ้านบ่อดินสอพอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
121 บ้านหนองหัวเรือ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
122 วัดบางไซ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
123 บ้านสระงาม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
124 บ้านธารหวาย 0 0 0 0 2 1 2 0 5
125 วัดปากคลองปลากด 0 0 0 0 2 1 0 1 3
126 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
127 วัดแสงรังสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
128 วัดบางเคียน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
129 วัดเนินมะขามงาม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
130 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
131 วัดหนองโก 0 0 0 0 1 4 4 2 9
132 ศิริราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 3 4 1 8
133 วัดไผ่สิงห์ 0 0 0 0 1 3 3 1 7
134 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 0 0 0 0 1 3 1 1 5
135 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
136 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
137 วัดมรรครังสฤษดิ์ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
138 ศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
139 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 3 2
141 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
142 บ้านดอนกระชาย 0 0 0 0 1 0 0 5 1
143 เขาสามยอด 0 0 0 0 1 0 0 2 1
144 วัดสวรรค์ประชากร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
145 บ้านท่ากร่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 วัดวังหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 วัดบ้านลาด 0 0 0 0 0 5 1 0 6
148 วัดฆะมัง 0 0 0 0 0 4 1 2 5
149 วัดหนองแพงพวย 0 0 0 0 0 4 0 0 4
150 วัดรังงาม 0 0 0 0 0 2 2 0 4
151 บ้านแหลมยาง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
152 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
153 วัดท่าล้อ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
154 วัดโพธิ์หนองยาว 0 0 0 0 0 1 1 2 2
155 มารีย์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 วัดมโนราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
157 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
159 บ้านเขากะลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 วัดกลางแดด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 วัดบึงน้ำใส 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 วัดดงเมือง 0 0 0 0 0 0 2 2 2
163 บ้านดงขุย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
164 วัดทัพชุมพล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
165 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 วัดดอนสนวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 วัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 วัดสุบรรณาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 บ้านกระจังงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 165 142 142 449 608 372 205 194 1,185