สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 46 17 11 6 74
2 อนุบาลนครสวรรค์ 43 8 2 4 53
3 อนุชนวัฒนา 19 8 2 0 29
4 โพฒิสารศึกษา 16 2 1 0 19
5 วัดหนองปลิง 14 3 5 8 22
6 บ้านเนิน 12 6 6 4 24
7 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 12 1 1 2 14
8 วัดนิเวศวุฒาราม 11 8 7 3 26
9 บ้านสระบัว 11 6 7 0 24
10 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 11 3 1 0 15
11 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 11 0 1 0 12
12 เขาทอง 10 10 5 5 25
13 วัดท่าทอง 10 5 7 3 22
14 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 10 3 5 2 18
15 พยุหะศึกษาคาร 9 8 0 3 17
16 บ้านหนองไม้แดง 9 1 0 3 10
17 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 8 8 3 1 19
18 วัดบ้านมะเกลือ 8 8 2 3 18
19 วัดนากลาง 8 7 3 5 18
20 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 8 1 0 0 9
21 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 7 6 2 2 15
22 วัดพันลาน 7 5 5 2 17
23 วัดหนองกระโดน 6 9 0 6 15
24 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 6 8 7 1 21
25 วัดสมานประชาชน 6 6 0 3 12
26 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 6 3 3 7 12
27 วัดท่านา 6 3 3 0 12
28 วัดสันติธรรม 5 7 1 2 13
29 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 5 5 0 2 10
30 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 5 4 0 0 9
31 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 5 3 2 2 10
32 วัดหนองพรมหน่อ 5 2 2 4 9
33 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 5 2 1 1 8
34 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 5 2 1 0 8
35 ปวีณาวิทยา 5 2 0 0 7
36 วัดคลองบางเดื่อ 5 1 2 2 8
37 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 5 1 2 0 8
38 บ้านเขาปูน 5 1 1 0 7
39 ชุมชนวัดคลองปลากด 5 0 1 1 6
40 สามแยกเจ้าพระยา 5 0 0 0 5
41 วัดวังยาง 5 0 0 0 5
42 วัดศาลาแดง 4 7 0 0 11
43 วัดคลองเกษมเหนือ 4 6 1 2 11
44 บ้านหาดสูง 4 3 3 0 10
45 วัดหนองเขนง 4 3 0 1 7
46 บ้านช่อกระถินพัฒนา 4 2 2 2 8
47 วัดมหาโพธิใต้ 4 2 2 2 8
48 วัดเนินกะพี้ 4 2 1 1 7
49 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 4 1 3 2 8
50 บ้านซับผักกาด 4 1 0 1 5
51 เทศบาลวัดไทรเหนือ 4 0 0 0 4
52 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 3 7 4 4 14
53 วิสุทธิศึกษา 3 6 4 1 13
54 บ้านเนินเวียง 3 4 2 2 9
55 เทศบาลวัดไทรใต้ 3 3 0 1 6
56 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 3 2 6 2 11
57 วัดบริรักษ์ประชาสาร 3 2 2 1 7
58 วัดหัวถนน 3 2 1 4 6
59 ราษฎร์อุทิศ 3 2 1 0 6
60 วัดหนองเต่า 3 2 0 1 5
61 วัดทับกฤชเหนือ 3 2 0 0 5
62 วัดบ้านบน 3 2 0 0 5
63 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 3 2 0 0 5
64 วัดท่าไม้ 3 2 0 0 5
65 วัดใหม่ 3 1 2 1 6
66 โอสถสภาอุปถัมภ์ 3 1 1 1 5
67 วัดดอนใหญ่ 3 1 1 0 5
68 วัดท่าโก 3 0 3 1 6
69 บ้านทุ่งตาทั่ง 3 0 2 2 5
70 วัดเขามโน 3 0 2 0 5
71 วัดยางขาว 3 0 1 0 4
72 วัดเนินสะเดา 3 0 0 2 3
73 อินทารามวิทยา 3 0 0 1 3
74 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 3 0 0 0 3
75 บ้านบ่อดินสอพอง 3 0 0 0 3
76 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 2 3 2 3 7
77 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 2 3 2 1 7
78 บ้านเขาถ้ำพระ 2 3 1 0 6
79 บ้านหนองหัวเรือ 2 3 0 0 5
80 วัดหัวงิ้ว 2 2 4 0 8
81 ชุมชนวัดบ้านแก่ง 2 2 2 1 6
82 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 2 2 2 0 6
83 วัดหนองคล่อ 2 2 1 0 5
84 สระวิทยา 2 2 1 0 5
85 บ้านเนินศาลา 2 2 0 2 4
86 วัดบางไซ 2 2 0 1 4
87 บ้านสระงาม 2 2 0 1 4
88 บ้านสามัคคีธรรม 2 2 0 0 4
89 บ้านธารหวาย 2 1 2 0 5
90 บ้านเนินพะยอม 2 1 0 2 3
91 บ้านสระเศรษฐี 2 1 0 1 3
92 วัดศรีอุทุมพร 2 1 0 1 3
93 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 0 1 3
94 วัดปากคลองปลากด 2 1 0 1 3
95 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 2 1 0 0 3
96 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 2 1 0 0 3
97 วัดแสงรังสรรค์ 2 1 0 0 3
98 วัดบางเคียน 2 1 0 0 3
99 เขาสระนางสรง 2 0 0 1 2
100 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 2 0 0 1 2
101 วัดเขาบ่อพลับ 2 0 0 1 2
102 วัดเนินมะขามงาม 2 0 0 1 2
103 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 2 0 0 1 2
104 ประชานุเคราะห์ 2 0 0 0 2
105 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 2 0 0 0 2
106 วัดหนองโรง 1 6 3 2 10
107 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 1 5 1 1 7
108 วัดหนองโก 1 4 4 2 9
109 ศิริราษฎร์สามัคคี 1 3 4 1 8
110 วัดไผ่สิงห์ 1 3 3 1 7
111 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 1 3 1 1 5
112 บ้านห้วยบง 1 3 0 1 4
113 วัดดงกะพี้ 1 2 2 0 5
114 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 1 2 1 3 4
115 บ้านใหม่ศึกษา 1 2 1 0 4
116 บ้านคลองม่วง 1 2 0 1 3
117 วัดวังสวัสดี 1 2 0 0 3
118 วัดบางม่วง 1 2 0 0 3
119 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 1 1 2 1 4
120 บ้านโพธิ์งาม 1 1 1 1 3
121 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 1 1 1 0 3
122 วัดมรรครังสฤษดิ์ 1 1 0 2 2
123 วัดศรีอัมพวัลย์ 1 1 0 1 2
124 ศึกษาศาสตร์ 1 1 0 1 2
125 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
126 บ้านประชาสามัคคี 1 0 1 3 2
127 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี 1 0 1 0 2
128 วัดบ้านไร่ 1 0 1 0 2
129 บ้านดอนกระชาย 1 0 0 5 1
130 เขาสามยอด 1 0 0 2 1
131 วัดสวรรค์ประชากร 1 0 0 1 1
132 บ้านคุ้งวารี 1 0 0 0 1
133 บ้านพรหมเขต 1 0 0 0 1
134 บ้านเขาไม้เดน 1 0 0 0 1
135 บ้านคลองคล้า 1 0 0 0 1
136 วัดสุวรรณรัตนาราม 1 0 0 0 1
137 ธนศรี 1 0 0 0 1
138 วัดพระนอน 1 0 0 0 1
139 สหวิทยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
140 บ้านท่ากร่าง 1 0 0 0 1
141 วัดวังหิน 1 0 0 0 1
142 วัดบ้านลาด 0 5 1 0 6
143 วัดฆะมัง 0 4 1 2 5
144 วัดหนองแพงพวย 0 4 0 0 4
145 วัดรังงาม 0 2 2 0 4
146 ย่านคีรี 0 2 1 0 3
147 บ้านแหลมยาง 0 2 0 1 2
148 บ้านหนองเต่า 0 2 0 0 2
149 วัดท่าล้อ 0 2 0 0 2
150 เทศบาลวัดสุคตวราราม 0 1 1 5 2
151 วัดโพธิ์หนองยาว 0 1 1 2 2
152 มารีย์วิทยา 0 1 1 0 2
153 บ้านท่าเตียน 0 1 0 2 1
154 วัดมโนราษฎร์ 0 1 0 2 1
155 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 0 1 0 1 1
156 บ้านยางใหญ่ 0 1 0 1 1
157 เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 0 1 0 0 1
158 วัดหัวกะทุ่ม 0 1 0 0 1
159 บ้านเขากะลา 0 1 0 0 1
160 วัดกลางแดด 0 1 0 0 1
161 วัดบึงน้ำใส 0 1 0 0 1
162 วัดดงเมือง 0 0 2 2 2
163 บ้านดงขุย 0 0 1 2 1
164 วัดทัพชุมพล 0 0 1 1 1
165 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 0 0 1 0 1
166 วัดดอนสนวน 0 0 1 0 1
167 วัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 0 0 1 0 1
168 วัดสุบรรณาราม 0 0 0 1 0
169 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 0 0 0 0
170 บ้านกระจังงาม 0 0 0 0 0
171 บ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 0 0 0 0 0
172 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0
173 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0
174 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 0 0 0 0 0
รวม 608 372 205 194 1,379