สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 47 17 11 6 75
2 อนุบาลนครสวรรค์ 43 8 2 4 53
3 อนุชนวัฒนา 19 8 2 0 29
4 วัดท่าทอง 19 5 7 3 31
5 โพฒิสารศึกษา 16 2 1 0 19
6 วัดบ้านมะเกลือ 14 10 2 3 26
7 บ้านสระบัว 14 7 8 0 29
8 วัดหนองปลิง 14 3 5 8 22
9 วัดนิเวศวุฒาราม 13 8 7 3 28
10 เขาทอง 12 10 5 5 27
11 วัดนากลาง 12 7 3 5 22
12 บ้านเนิน 12 6 6 4 24
13 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 12 1 1 2 14
14 บ้านหนองไม้แดง 12 1 0 3 13
15 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 11 3 1 0 15
16 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 11 0 1 0 12
17 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 10 3 5 2 18
18 พยุหะศึกษาคาร 9 8 0 3 17
19 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 8 8 3 1 19
20 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 8 6 2 2 16
21 บ้านเขาปูน 8 1 1 0 10
22 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 8 1 0 0 9
23 วัดพันลาน 7 5 5 2 17
24 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 7 5 0 2 12
25 วัดคลองบางเดื่อ 7 1 2 2 10
26 วัดหนองกระโดน 6 9 0 6 15
27 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 6 8 7 1 21
28 วัดสมานประชาชน 6 6 0 3 12
29 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 6 3 3 7 12
30 วัดท่านา 6 3 3 0 12
31 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 6 3 2 2 11
32 วัดหนองเขนง 6 3 0 1 9
33 สระวิทยา 6 2 1 0 9
34 วัดเขามโน 6 1 2 0 9
35 ชุมชนวัดคลองปลากด 6 0 1 1 7
36 วัดสันติธรรม 5 7 1 2 13
37 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 5 4 0 0 9
38 วัดหนองพรมหน่อ 5 2 2 4 9
39 บ้านช่อกระถินพัฒนา 5 2 2 2 9
40 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 5 2 1 1 8
41 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 5 2 1 0 8
42 ปวีณาวิทยา 5 2 0 0 7
43 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 5 1 2 0 8
44 สามแยกเจ้าพระยา 5 0 0 0 5
45 วัดวังยาง 5 0 0 0 5
46 วัดศาลาแดง 4 7 0 0 11
47 วัดคลองเกษมเหนือ 4 6 1 2 11
48 บ้านหาดสูง 4 3 3 0 10
49 วัดมหาโพธิใต้ 4 2 2 2 8
50 วัดเนินกะพี้ 4 2 1 1 7
51 ราษฎร์อุทิศ 4 2 1 0 7
52 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 4 1 3 2 8
53 บ้านซับผักกาด 4 1 0 1 5
54 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 4 1 0 0 5
55 เทศบาลวัดไทรเหนือ 4 0 0 0 4
56 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 3 7 4 4 14
57 วิสุทธิศึกษา 3 6 4 1 13
58 บ้านเนินเวียง 3 4 2 2 9
59 เทศบาลวัดไทรใต้ 3 3 0 1 6
60 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 3 2 6 2 11
61 วัดบริรักษ์ประชาสาร 3 2 2 1 7
62 วัดหัวถนน 3 2 1 4 6
63 วัดหนองเต่า 3 2 0 1 5
64 วัดทับกฤชเหนือ 3 2 0 0 5
65 วัดบ้านบน 3 2 0 0 5
66 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 3 2 0 0 5
67 วัดท่าไม้ 3 2 0 0 5
68 วัดใหม่ 3 1 2 1 6
69 โอสถสภาอุปถัมภ์ 3 1 1 1 5
70 วัดดอนใหญ่ 3 1 1 0 5
71 วัดท่าโก 3 0 3 1 6
72 บ้านทุ่งตาทั่ง 3 0 2 2 5
73 วัดยางขาว 3 0 1 0 4
74 วัดเนินสะเดา 3 0 0 2 3
75 อินทารามวิทยา 3 0 0 1 3
76 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 3 0 0 0 3
77 บ้านบ่อดินสอพอง 3 0 0 0 3
78 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 2 3 2 3 7
79 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 2 3 2 1 7
80 บ้านเขาถ้ำพระ 2 3 1 0 6
81 บ้านหนองหัวเรือ 2 3 0 0 5
82 วัดหัวงิ้ว 2 2 4 0 8
83 ชุมชนวัดบ้านแก่ง 2 2 2 1 6
84 วัดรังงาม 2 2 2 0 6
85 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 2 2 2 0 6
86 วัดหนองคล่อ 2 2 1 0 5
87 บ้านเนินศาลา 2 2 0 2 4
88 วัดบางไซ 2 2 0 1 4
89 บ้านสระงาม 2 2 0 1 4
90 บ้านสามัคคีธรรม 2 2 0 0 4
91 บ้านธารหวาย 2 1 2 0 5
92 บ้านเนินพะยอม 2 1 0 2 3
93 วัดมโนราษฎร์ 2 1 0 2 3
94 บ้านสระเศรษฐี 2 1 0 1 3
95 วัดศรีอุทุมพร 2 1 0 1 3
96 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 0 1 3
97 วัดปากคลองปลากด 2 1 0 1 3
98 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 2 1 0 0 3
99 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 2 1 0 0 3
100 วัดแสงรังสรรค์ 2 1 0 0 3
101 วัดบางเคียน 2 1 0 0 3
102 เขาสระนางสรง 2 0 0 1 2
103 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 2 0 0 1 2
104 วัดเขาบ่อพลับ 2 0 0 1 2
105 วัดเนินมะขามงาม 2 0 0 1 2
106 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 2 0 0 1 2
107 ประชานุเคราะห์ 2 0 0 0 2
108 ยุวพัฒน์นครสวรรค์ 2 0 0 0 2
109 วัดหนองโรง 1 6 3 2 10
110 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 1 5 1 1 7
111 วัดหนองโก 1 4 4 2 9
112 ศิริราษฎร์สามัคคี 1 4 4 1 9
113 วัดไผ่สิงห์ 1 3 3 1 7
114 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 1 3 1 1 5
115 บ้านห้วยบง 1 3 0 1 4
116 วัดดงกะพี้ 1 2 2 0 5
117 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 1 2 1 3 4
118 บ้านใหม่ศึกษา 1 2 1 0 4
119 บ้านคลองม่วง 1 2 0 1 3
120 วัดวังสวัสดี 1 2 0 0 3
121 วัดบางม่วง 1 2 0 0 3
122 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 1 1 2 1 4
123 บ้านโพธิ์งาม 1 1 1 1 3
124 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 1 1 1 0 3
125 วัดมรรครังสฤษดิ์ 1 1 0 2 2
126 วัดศรีอัมพวัลย์ 1 1 0 1 2
127 ศึกษาศาสตร์ 1 1 0 1 2
128 บ้านประชาสามัคคี 1 0 1 3 2
129 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี 1 0 1 0 2
130 วัดบ้านไร่ 1 0 1 0 2
131 บ้านดอนกระชาย 1 0 0 5 1
132 เขาสามยอด 1 0 0 2 1
133 วัดสวรรค์ประชากร 1 0 0 1 1
134 บ้านคุ้งวารี 1 0 0 0 1
135 บ้านพรหมเขต 1 0 0 0 1
136 บ้านเขาไม้เดน 1 0 0 0 1
137 บ้านคลองคล้า 1 0 0 0 1
138 วัดสุวรรณรัตนาราม 1 0 0 0 1
139 ธนศรี 1 0 0 0 1
140 วัดสันคู 1 0 0 0 1
141 วัดพระนอน 1 0 0 0 1
142 สหวิทยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
143 บ้านท่ากร่าง 1 0 0 0 1
144 วัดวังหิน 1 0 0 0 1
145 วัดบ้านลาด 0 5 1 0 6
146 วัดฆะมัง 0 4 1 2 5
147 วัดหนองแพงพวย 0 4 0 0 4
148 ย่านคีรี 0 2 1 0 3
149 บ้านแหลมยาง 0 2 0 1 2
150 บ้านหนองเต่า 0 2 0 0 2
151 วัดท่าล้อ 0 2 0 0 2
152 เทศบาลวัดสุคตวราราม 0 1 1 5 2
153 วัดโพธิ์หนองยาว 0 1 1 2 2
154 มารีย์วิทยา 0 1 1 0 2
155 บ้านท่าเตียน 0 1 0 2 1
156 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 0 1 0 1 1
157 บ้านยางใหญ่ 0 1 0 1 1
158 เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 0 1 0 0 1
159 วัดหัวกะทุ่ม 0 1 0 0 1
160 บ้านเขากะลา 0 1 0 0 1
161 วัดกลางแดด 0 1 0 0 1
162 วัดบึงน้ำใส 0 1 0 0 1
163 วัดดงเมือง 0 0 2 2 2
164 บ้านดงขุย 0 0 1 2 1
165 วัดทัพชุมพล 0 0 1 1 1
166 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 0 0 1 0 1
167 วัดดอนสนวน 0 0 1 0 1
168 วัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 0 0 1 0 1
169 วัดสุบรรณาราม 0 0 0 1 0
170 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 0 0 0 0
171 บ้านกระจังงาม 0 0 0 0 0
172 บ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 0 0 0 0 0
173 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0
174 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0
175 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 0 0 0 0 0
รวม 667 377 206 194 1,250