หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 92 47 58.02% 17 20.99% 11 13.58% 6 7.41% 81
2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 59 43 75.44% 8 14.04% 2 3.51% 4 7.02% 57
3 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 30 19 65.52% 8 27.59% 2 6.9% 0 0% 29
4 โรงเรียนวัดท่าทอง 36 19 55.88% 5 14.71% 7 20.59% 3 8.82% 34
5 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 20 16 84.21% 2 10.53% 1 5.26% 0 0% 19
6 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 32 14 48.28% 10 34.48% 2 6.9% 3 10.34% 29
7 โรงเรียนบ้านสระบัว 31 14 48.28% 7 24.14% 8 27.59% 0 0% 29
8 โรงเรียนวัดหนองปลิง 34 14 46.67% 3 10% 5 16.67% 8 26.67% 30
9 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 31 13 41.94% 8 25.81% 7 22.58% 3 9.68% 31
10 โรงเรียนเขาทอง 34 12 37.5% 10 31.25% 5 15.63% 5 15.63% 32
11 โรงเรียนวัดนากลาง 30 12 44.44% 7 25.93% 3 11.11% 5 18.52% 27
12 โรงเรียนบ้านเนิน 39 12 42.86% 6 21.43% 6 21.43% 4 14.29% 28
13 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 17 12 75% 1 6.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
14 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 17 12 75% 1 6.25% 0 0% 3 18.75% 16
15 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
16 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
17 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 22 10 50% 3 15% 5 25% 2 10% 20
18 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 22 9 45% 8 40% 0 0% 3 15% 20
19 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 22 8 40% 8 40% 3 15% 1 5% 20
20 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 20 8 44.44% 6 33.33% 2 11.11% 2 11.11% 18
21 โรงเรียนบ้านเขาปูน 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
22 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
23 โรงเรียนวัดพันลาน 19 7 36.84% 5 26.32% 5 26.32% 2 10.53% 19
24 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 20 7 50% 5 35.71% 0 0% 2 14.29% 14
25 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
26 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 21 6 28.57% 9 42.86% 0 0% 6 28.57% 21
27 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 22 6 27.27% 8 36.36% 7 31.82% 1 4.55% 22
28 โรงเรียนวัดสมานประชาชน 15 6 40% 6 40% 0 0% 3 20% 15
29 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 24 6 31.58% 3 15.79% 3 15.79% 7 36.84% 19
30 โรงเรียนวัดท่านา 14 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
31 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 14 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
32 โรงเรียนวัดหนองเขนง 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
33 โรงเรียนสระวิทยา 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
34 โรงเรียนวัดเขามโน 14 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
35 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 9 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
36 โรงเรียนวัดสันติธรรม 18 5 33.33% 7 46.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
37 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 11 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 16 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 4 30.77% 13
39 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
40 โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนปวีณาวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 10 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
44 โรงเรียนวัดวังยาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนวัดศาลาแดง 12 4 36.36% 7 63.64% 0 0% 0 0% 11
47 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 13 4 30.77% 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 13
48 โรงเรียนบ้านหาดสูง 12 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
49 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 11 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
50 โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 11 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
53 โรงเรียนบ้านซับผักกาด 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 21 3 16.67% 7 38.89% 4 22.22% 4 22.22% 18
57 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 17 3 21.43% 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 14
58 โรงเรียนบ้านเนินเวียง 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
59 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 14 3 23.08% 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 13
61 โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนวัดหัวถนน 14 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
63 โรงเรียนวัดหนองเต่า 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนวัดท่าไม้ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนวัดบ้านบน 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนวัดใหม่ 9 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนวัดท่าโก 8 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
73 โรงเรียนวัดยางขาว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนวัดเนินสะเดา 11 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
75 โรงเรียนอินทารามวิทยา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
79 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 9 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
83 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 8 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 8 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
85 โรงเรียนวัดรังงาม 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
86 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านเนินศาลา 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
88 โรงเรียนวัดบางไซ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
89 โรงเรียนบ้านสระงาม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านธารหวาย 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
92 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 8 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
93 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
94 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 11 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
95 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
97 โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
98 โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนวัดบางเคียน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
105 โรงเรียนเขาสระนางสรง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
106 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองระนง) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดหนองโรง 13 1 8.33% 6 50% 3 25% 2 16.67% 12
110 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 9 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
111 โรงเรียนวัดหนองโก 11 1 9.09% 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 11
112 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 10 1 10% 4 40% 4 40% 1 10% 10
113 โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
114 โรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนบ้านห้วยบง 10 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนวัดดงกะพี้ 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
118 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 11 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
120 โรงเรียนวัดบางม่วง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนวัดวังสวัสดี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
123 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
124 โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
126 โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
127 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
129 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 7 1 16.67% 0 0% 0 0% 5 83.33% 6
132 โรงเรียนเขาสามยอด 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
133 โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนบ้านคลองคล้า 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนธนศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านพรหมเขต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดพระนอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนวัดวังหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนวัดสันคู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนสหวิทยานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนวัดบ้านลาด 6 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 6
146 โรงเรียนวัดฆะมัง 15 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 7
147 โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
148 โรงเรียนย่านคีรี 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 5 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนวัดท่าล้อ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 7 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 7
153 โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
154 โรงเรียนมารีย์วิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
156 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
158 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนวัดกลางแดด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนวัดดงเมือง 5 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
164 โรงเรียนบ้านดงขุย 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
165 โรงเรียนวัดทัพชุมพล 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
166 โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนวัดดอนสนวน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
170 โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
171 โรงเรียนบ้านกระจังงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
172 โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
173 โรงเรียนประชาอุทิศ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
174 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
175 โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นครสวรรค์ เขต 1
ศน. สมหมาย ลอดชะ และนายพิชิต เดชอุ้ม
เบอร์ : 081-727-0607 เบอร์ : 092-406-2429
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]