หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ 55 38 77.55% 8 16.33% 0 0% 3 6.12% 49
2 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 47 33 73.33% 10 22.22% 1 2.22% 1 2.22% 45
3 โรงเรียนวรนคร 34 28 84.85% 4 12.12% 1 3.03% 0 0% 33
4 โรงเรียนบ้านปงสนุก 41 27 65.85% 11 26.83% 2 4.88% 1 2.44% 41
5 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 61 25 48.08% 14 26.92% 10 19.23% 3 5.77% 52
6 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 38 24 64.86% 6 16.22% 3 8.11% 4 10.81% 37
7 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 39 22 61.11% 6 16.67% 5 13.89% 3 8.33% 36
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 44 20 54.05% 6 16.22% 8 21.62% 3 8.11% 37
9 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 20 66.67% 6 20% 2 6.67% 2 6.67% 30
10 โรงเรียนบ้านสองแคว 24 18 75% 3 12.5% 1 4.17% 2 8.33% 24
11 โรงเรียน"ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์" 22 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
12 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 35 17 54.84% 7 22.58% 5 16.13% 2 6.45% 31
13 โรงเรียนสกาดพัฒนา 29 17 68% 2 8% 3 12% 3 12% 25
14 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 31 16 55.17% 8 27.59% 5 17.24% 0 0% 29
15 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 18 15 83.33% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนบ้านสบกอน 21 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
17 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 35 13 37.14% 13 37.14% 6 17.14% 3 8.57% 35
18 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 32 13 44.83% 7 24.14% 7 24.14% 2 6.9% 29
19 โรงเรียนบ้านสบมาง 23 13 65% 4 20% 3 15% 0 0% 20
20 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 28 12 50% 4 16.67% 8 33.33% 0 0% 24
21 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 22 12 60% 4 20% 3 15% 1 5% 20
22 โรงเรียนบ้านสบปืน 22 12 75% 1 6.25% 3 18.75% 0 0% 16
23 โรงเรียนบ้านไร่ 26 11 42.31% 8 30.77% 3 11.54% 4 15.38% 26
24 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 27 11 50% 6 27.27% 3 13.64% 2 9.09% 22
25 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 25 11 45.83% 5 20.83% 8 33.33% 0 0% 24
26 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 25 11 45.83% 5 20.83% 5 20.83% 3 12.5% 24
27 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 19 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
28 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 16 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
29 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 25 10 41.67% 9 37.5% 4 16.67% 1 4.17% 24
30 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 18 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
31 โรงเรียนบ้านแหน 14 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านร้อง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
33 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 26 9 39.13% 7 30.43% 4 17.39% 3 13.04% 23
34 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา/สาขาบ้านน้ำหมาว 19 9 47.37% 7 36.84% 3 15.79% 0 0% 19
35 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 21 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 20
36 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 18 9 50% 3 16.67% 4 22.22% 2 11.11% 18
37 โรงเรียนบ้านหนองผุก 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านแสนทองวิทยา 23 8 34.78% 8 34.78% 5 21.74% 2 8.7% 23
39 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 14 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
40 โรงเรียนบ้านผาเวียง 13 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 19 7 41.18% 6 35.29% 1 5.88% 3 17.65% 17
42 โรงเรียนบ้านด่าน 23 6 35.29% 5 29.41% 5 29.41% 1 5.88% 17
43 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 18 6 37.5% 4 25% 4 25% 2 12.5% 16
44 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 15 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
45 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 15 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง/สาขาห้วยโป่ง 17 5 31.25% 7 43.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
48 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
49 โรงเรียนศรีสระวงค์ 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
50 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 11 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนพนาสวรรค์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 14 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 2 14.29% 14
54 โรงเรียนบ้านสว้า 19 4 22.22% 3 16.67% 9 50% 2 11.11% 18
55 โรงเรียนบ้านยู้ 14 4 30.77% 3 23.08% 6 46.15% 0 0% 13
56 โรงเรียนบ้านปางแก 13 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 4 30.77% 13
57 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านกอก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านป่าหัด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนอนุบาลสุภาพ 14 3 21.43% 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 14
63 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 11 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 3 27.27% 11
64 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
67 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านก๋ง 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
69 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านปางหก 9 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
72 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านขอน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านหนอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
77 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านน้ำคา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ปัว) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนบ้านปางกอม 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านสะปัน 9 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านเกวต 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านตึ้ด 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
88 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 9 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
90 โรงเรียนบ้านปง 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 8 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
92 โรงเรียนเพียงหลวง 7 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
93 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านปอน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านปางปุก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านสบสาย 7 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
101 โรงเรียนไตรคามวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
103 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านชี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านนาคอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
109 โรงเรียนบ้านนาบง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านพาน 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
111 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านสบหนอง 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
113 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
114 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านคัวะ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านนาฝาง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านสะเกิน 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านหนาด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านแดนพนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านถ่อน 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
129 โรงเรียนบ้านนาขวาง 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านปางส้าน/ผาสิงห์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านป่าลาน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านปางยาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านเวียงสอง 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านนากอก 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนบ้านพร้าว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านส้อเด่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
142 โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
143 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางราตรี มูลคำ 081-281 3836 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 >ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]