หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ณ สพป.น่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 และ10 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 11 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 11 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 11 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 11 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป3/3 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00 ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.3/4- ป.4/1 11 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 - ป.4/3 11 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 11 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 11 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางราตรี มูลคำ 081-281 3836 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 >ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]