หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ณ สพป.น่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 และ10 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง อาคารอเนกประสงค์ เวที 10 ต.ค. 2559 08.30น.เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง อาคารอเนกประสงค์ เวที 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง อาคารอเนกประสงค์ เวที 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ICT ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 13.00น-16.00น ให้มารายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ICT ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง อาคารหลังใหม่ชั้นบน ชั้น 2 ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง อาคารหลังใหม่ชั้นบน ชั้น 2 ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง อาคารหลังใหม่ชั้นบน ชั้น 2 ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง เฉลิมพระเกีรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง เฉลิมพระเกีรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง เฉลิมพระเกีรติ ชั้น 2 ห้อง ป.6 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางราตรี มูลคำ 081-281 3836 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 >ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]