หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ณ สพป.น่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 และ10 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ม.2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 3 ห้อง ป5./2-3 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 3 ห้อง ป.5/2-3 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุน 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น ใต้ถุนชั้น1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 3 ห้อง ป.5/2-3 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงค์ อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงค์ อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2559 08.30เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านนาวงค์ 11 ต.ค. 2559 08.00-16.00
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านนาวงค์ 11 ต.ค. 2559 08.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางราตรี มูลคำ 081-281 3836 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 >ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]