หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ณ สพป.น่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 และ10 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป4/2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง 12 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง 12 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ICT 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป ให้มารายงานก่อนแข่งขัน 30 นาที
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ICT 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป ให้มารายงานก่อนแข่งขัน 30 นาที
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 สพป.น่าน เขต 2 อาคารไม้ ห้อง เอื้องคำ 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป ให้มารายงานก่อนแข่งขัน 30 นาที
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 อาคารไม้ ห้อง เอื้องคำ 10 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป ให้มารายงานก่อนแข่งขัน 30 นาที
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 จำปาน่าน ชั้น 2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางราตรี มูลคำ 081-281 3836 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 >ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]