หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ณ สพป.น่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 และ10 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 โรงจอดรถติดอาคารไม้ทิศตะวันออก 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 โรงจอดรถ ทิศตะวันออก ติดอาคารเก็บวัสดุกลาง 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 โรงจอดรถทางเข้า สพป. 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 โรงจอดรถทางเข้า สพป. 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 13.00น.-16.00น. ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 13.00น.-16.00น. ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ห้องประชุมช่อเอื้อง/อาคารไม้ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ห้องประชุมช่อเอื้อง/อาคารไม้ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 13.00น.-16.00น.
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 13.00น.-16.00น. ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ใต้ถุนอาคารหลังใหม่ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 อาคารหลังใหม่ชั้นบน/บันได้ขึ้นทิศใต้ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 อาคารหลังใหม่ชั้นบน/บันได้ขึ้นทิศใต้ 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30น ให้มารายงานตัวก่อน30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางราตรี มูลคำ 081-281 3836 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 >ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]