หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ณ สพป.น่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 และ10 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ห้อง คอมฯ 10 ต.ค. 2559 09.00-11.00 ให้มารายงานก่อนแข่งขัน 30 นาที
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.น่าน เขต 2 ICT ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ให้มารายงานก่อนแข่งขัน 30 นาที
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 ICT ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงค์ อาคารเฉลิมราชย์ฯ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้มารายงานก่อนแข่งขัน 30 นาที
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงค์ เฉลิมราชย์ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 11 ต.ค. 2559 09.00 -12.00 น. ให้มารายงานก่อนแข่งขัน 30 นาที
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
-
มีทีมเดียว
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานก่อนแข่งขัน 30 นาที
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2559 13.00-16.00 ให้มารายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
-
มีทีมเดียว


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางราตรี มูลคำ 081-281 3836 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 >ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]