หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ณ สพป.น่าน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 และ10 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 10 ต.ค. 2559 08.30น.-11.30น. รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 10 ต.ค. 2559 08.30น.-11.30น. รายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2559 08.30.00-11.30
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 มารายงานตัวก่อน30นาที
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง 3/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 10 ต.ค. 2559 13.00น.-16.00น. ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป3/2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป4/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30 ให้มารายงานตัวก่อน30นาที
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร พญาผานอง ชั้น 2 ห้อง ป4/1 10 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางราตรี มูลคำ 081-281 3836 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 >ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]