สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 21 4 3 28 28 14 5 1 47
2 บ้านน้ำโค้ง 7 6 2 15 12 9 1 1 22
3 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 6 6 2 14 14 11 6 4 31
4 ประกิตเวชศักดิ์ 6 2 5 13 13 8 4 2 25
5 ชุมชนบ้านนาคา 5 3 4 12 15 5 3 1 23
6 ชุมชนบ้านอ้อย 5 3 4 12 12 5 3 4 20
7 ราชประชานุเคราะห์ 56 5 3 0 8 8 6 4 2 18
8 ราษฎร์รัฐพัฒนา 5 2 2 9 9 1 1 2 11
9 บ้านปงสนุก 5 2 0 7 7 0 0 1 7
10 บ้านสันทะ 5 1 3 9 8 3 4 0 15
11 บ้านเชียงยืน 5 0 0 5 7 1 0 0 8
12 บ้านห้วยแฮ้ว 4 4 1 9 12 3 4 0 19
13 บ้านดู่พงษ์ 4 3 4 11 13 8 2 1 23
14 บ้านนา 4 3 3 10 7 5 1 1 13
15 บ้านตอง 4 2 5 11 12 8 0 3 20
16 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 4 1 11 16 14 15 6 1 35
17 บ้านศรีนาม่าน 4 1 5 10 10 7 3 2 20
18 บ้านห้วยมอญ 4 0 0 4 5 1 1 4 7
19 บ้านสองแคว 3 4 1 8 10 2 3 4 15
20 ป่าแลวหลวงวิทยา 3 3 4 10 13 4 0 1 17
21 บ้านน้ำตวง 3 3 3 9 11 5 2 0 18
22 บ้านแม่ขะนิง 3 2 2 7 7 4 1 1 12
23 บ้านเปา 3 2 0 5 6 3 2 7 11
24 บ้านพรหม 3 1 3 7 8 4 0 0 12
25 บ้านสบยาง 3 1 1 5 7 0 0 0 7
26 บ้านคำเรือง 3 1 0 4 6 1 2 0 9
27 ทุ่งศรีทอง 3 0 7 10 10 3 2 1 15
28 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 2 3 4 9 13 10 4 3 27
29 น่านคริสเตียนศึกษา 2 3 4 9 10 7 3 1 20
30 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 2 3 0 5 5 4 1 2 10
31 ไตรธารวิทยา 2 2 3 7 6 1 2 1 9
32 ซินจง 2 2 2 6 8 2 4 3 14
33 บ้านวังยาว 2 1 1 4 7 4 2 4 13
34 บ้านทุ่งน้อย 2 1 0 3 7 5 1 4 13
35 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 2 1 0 3 3 0 1 0 4
36 นิธิวิทย์ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
37 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 2 0 1 3 5 2 0 2 7
38 บ้านนาผา 2 0 1 3 4 0 5 0 9
39 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 2 0 1 3 2 2 2 0 6
40 บ้านโป่งคำ 2 0 1 3 2 1 1 0 4
41 หาดทรายทองวิทยาคาร 2 0 0 2 3 3 1 3 7
42 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
43 บ้านวัวแดง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
44 จอมจันทร์วิทยาคาร 1 5 1 7 12 4 1 2 17
45 บ้านขึ่งงามมงคล 1 4 1 6 9 3 1 0 13
46 บ้านก้อ 1 3 2 6 4 3 1 2 8
47 บ้านปางเป๋ย 1 3 1 5 3 6 2 0 11
48 บ้านปิงหลวง 1 3 0 4 4 4 3 0 11
49 บ้านน้ำมวบ 1 2 1 4 8 5 9 0 22
50 บ้านธงหลวง 1 2 1 4 6 0 0 0 6
51 บ้านน้ำครกใหม่ 1 2 1 4 5 8 1 5 14
52 บ้านนาไค้ 1 2 1 4 3 5 2 0 10
53 บ้านผาตูบ 1 2 0 3 6 1 1 0 8
54 บ้านวังตาว 1 2 0 3 5 2 1 0 8
55 บ้านสาลี่ 1 2 0 3 4 5 1 2 10
56 ชุมชนบ้านนาทะนุง 1 1 2 4 5 1 0 0 6
57 ภูเค็งพัฒนา 1 1 2 4 4 3 1 0 8
58 บ้านปางช้าง 1 1 2 4 3 2 1 0 6
59 บ้านใหม่ 1 1 1 3 3 2 3 3 8
60 บ้านห้วยไฮ 1 1 1 3 2 3 2 0 7
61 บ้านเชตวัน 1 1 0 2 4 0 3 0 7
62 บ้านหาดเค็ด 1 1 0 2 3 5 2 2 10
63 บ้านดอนไพรวัลย์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
64 บ้านน้ำลัด 1 1 0 2 2 3 1 0 6
65 บ้านน้ำปูน 1 1 0 2 2 1 0 0 3
66 บ้านนาเคียน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
67 บ้านน้ำแก่นเหนือ 1 1 0 2 1 3 0 0 4
68 ห้วยละเบ้ายา 1 0 2 3 2 1 1 2 4
69 บ้านแคว้ง 1 0 1 2 2 2 0 0 4
70 บ้านผาสิงห์ 1 0 1 2 1 2 0 2 3
71 บ้านชมพู 1 0 0 1 4 0 0 0 4
72 บ้านปางสา 1 0 0 1 2 4 1 0 7
73 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 1 0 0 1 2 2 1 0 5
74 บ้านปิงใน 1 0 0 1 2 0 0 1 2
75 บ้านสาคร 1 0 0 1 2 0 0 1 2
76 ม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 1 0 0 1 2 0 0 1 2
77 บ้านทัพม่าน 1 0 0 1 1 2 2 0 5
78 บ้านต้าม 1 0 0 1 1 1 1 0 3
79 บ้านน้ำหิน 1 0 0 1 1 0 2 0 3
80 ดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านนวราษฏร์ 1 0 0 1 0 3 3 1 6
82 บ้านท่ามงคล 0 4 2 6 10 3 2 3 15
83 บ้านร่มเกล้า 0 3 5 8 9 2 0 0 11
84 บ้านถืมตอง 0 3 1 4 5 2 1 0 8
85 บ้านเรือง 0 3 0 3 4 2 5 0 11
86 อนุบาลอยู่วิทยา 0 2 1 3 8 3 2 0 13
87 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 0 2 1 3 5 5 2 4 12
88 ตาลชุมศึกษาลัย 0 2 1 3 5 0 0 0 5
89 บ้านน้ำเกี๋ยน 0 2 1 3 4 1 4 5 9
90 บ้านฟ้า 0 2 0 2 5 6 2 2 13
91 บ้านน้ำแพะ 0 2 0 2 3 1 1 0 5
92 นบ้านนายาง 0 2 0 2 2 2 3 1 7
93 ชุมชนบ้านใหม่ 0 1 2 3 5 1 0 1 6
94 บ้านพื้ใต้ 0 1 2 3 4 1 0 0 5
95 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 0 1 1 2 5 3 3 1 11
96 บ้านซาวหลวง 0 1 1 2 4 0 2 2 6
97 บ้านสันติภาพ 0 1 1 2 3 1 3 0 7
98 อนุบาลเมืองลี 0 1 1 2 2 6 1 1 9
99 บ้านม่วงเจริญราษฎร์.ร.ร.บ้านบ่อสวก 0 1 1 2 2 4 1 2 7
100 ชุมชนบ้านหลวง 0 1 0 1 6 5 1 1 12
101 บ้านผาขวาง 0 1 0 1 4 4 2 1 10
102 บ้านฮากฮาน 0 1 0 1 3 2 1 0 6
103 บ้านนากอก 0 1 0 1 2 3 0 1 5
104 บ้านหัวเวียงเหนือ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
105 บ้านห้วยบง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
106 พรรณทิพย์วิทยา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
107 บ้านค้างอ้อย 0 1 0 1 2 0 2 0 4
108 บ้านท่าลี่ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
109 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 0 1 0 1 1 1 2 0 4
110 บ้านพืชเจริญ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
111 บ้านศรีนาป่าน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
112 บ้านไชยสถาน 0 0 3 3 1 3 6 3 10
113 บ้านหัวเมือง 0 0 2 2 2 7 1 0 10
114 บ้านน้ำงาว 0 0 2 2 2 5 2 3 9
115 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 2 2 0 2 4
116 บ้านห้วยปุก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
117 บ้านนาคา 0 0 1 1 1 2 1 3 4
118 ริมฝั่งว้าวิทยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
119 บ้านน้ำเคิม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
120 บ้านน้ำลี 0 0 1 1 1 1 0 1 2
121 บ้านห้วยนาย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
122 บ้านนาก้า 0 0 1 1 1 0 2 1 3
123 บ้านสถาน 0 0 1 1 1 0 2 1 3
124 บ้านป่าสัก 0 0 1 1 1 0 1 1 2
125 บ้านป่าคา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 บ้านม่วงใหม่ 0 0 0 0 5 2 3 1 10
127 บ้านบ่อหอย 0 0 0 0 4 2 3 5 9
128 ปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 0 0 0 0 3 7 2 1 12
129 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
130 บ้านป่าแดด 0 0 0 0 2 1 0 1 3
131 บ้านห้วยเลา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
132 บ้านน้ำแก่นกลาง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
133 บ้านเป้า 0 0 0 0 1 1 1 1 3
134 บ้านครกคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านวังหมอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 ชุมชนบ้านนาหลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านบุ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านนาเหลืองไชยราม 0 0 0 0 1 0 3 1 4
139 บ้านดอนเฟือง 0 0 0 0 1 0 3 0 4
140 บ้านสะละภูเวียง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
141 บ้านศาลา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
142 บ้านนาหล่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านส้าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านม่วงตึ๊ด 0 0 0 0 0 4 1 0 5
146 บ้านน้ำอูน 0 0 0 0 0 2 3 0 5
147 บ้านฝั่งหมิ่น 0 0 0 0 0 2 1 2 3
148 บ้านน้ำลัดสบแก่น,บ้านหัวนา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
149 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
150 ดอนสะไมย์วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
151 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
152 บ้านห้วยส้ม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
153 บ้านจะเข้ภูหอม 0 0 0 0 0 1 3 0 4
154 บ้านเมืองจัง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
155 บ้านฝายแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 3 2
156 บ้านสะเนียน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
157 สายใยรักวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 บ้านสาลีก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านเชียงของ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านไหล่น่าน,บ้านนาสา 0 0 0 0 0 0 2 1 2
161 บ้านศรีเกิด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
162 บ้านไพรอุดม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
163 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
164 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
165 บ้านกาใส 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านน้ำปาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านศรีนาชื่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านห้วยน้ำอุ่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
171 พระคุณานุบาล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 200 170 153 523 653 396 239 161 1,288