สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 21 4 3 28 28 14 5 1 47
2 บ้านน้ำโค้ง 6 5 0 11 8 8 1 1 17
3 ประกิตเวชศักดิ์ 6 2 5 13 13 8 4 2 25
4 ชุมชนบ้านอ้อย 5 2 3 10 10 3 3 4 16
5 บ้านสันทะ 5 1 2 8 7 3 4 0 14
6 บ้านปงสนุก 5 1 0 6 6 0 0 1 6
7 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 4 5 2 11 11 7 6 4 24
8 ชุมชนบ้านนาคา 4 3 4 11 13 4 3 1 20
9 บ้านศรีนาม่าน 4 1 5 10 10 7 3 2 20
10 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 4 0 8 12 13 11 3 1 27
11 บ้านห้วยมอญ 4 0 0 4 5 1 1 4 7
12 บ้านดู่พงษ์ 3 3 4 10 11 8 2 1 21
13 ป่าแลวหลวงวิทยา 3 3 2 8 12 2 0 1 14
14 บ้านสองแคว 3 3 1 7 9 2 3 4 14
15 บ้านห้วยแฮ้ว 3 3 0 6 9 3 4 0 16
16 บ้านนา 3 2 3 8 6 4 1 1 11
17 ราษฎร์รัฐพัฒนา 3 1 1 5 6 0 1 2 7
18 ทุ่งศรีทอง 3 0 5 8 8 1 2 1 11
19 บ้านคำเรือง 3 0 0 3 5 1 2 0 8
20 น่านคริสเตียนศึกษา 2 3 4 9 10 7 3 1 20
21 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 2 3 0 5 5 4 1 2 10
22 บ้านตอง 2 2 5 9 10 6 0 3 16
23 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 2 2 4 8 11 9 4 3 24
24 ซินจง 2 2 2 6 8 2 4 3 14
25 บ้านแม่ขะนิง 2 2 1 5 5 4 1 1 10
26 ราชประชานุเคราะห์ 56 2 2 0 4 5 3 3 2 11
27 บ้านวังยาว 2 1 1 4 7 4 2 4 13
28 บ้านสบยาง 2 1 1 4 5 0 0 0 5
29 บ้านทุ่งน้อย 2 1 0 3 7 4 1 4 12
30 บ้านเปา 2 1 0 3 4 2 2 7 8
31 นิธิวิทย์ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
32 บ้านพรหม 2 0 3 5 6 2 0 0 8
33 บ้านเชียงยืน 2 0 0 2 4 1 0 0 5
34 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 จอมจันทร์วิทยาคาร 1 5 1 7 11 4 1 2 16
36 บ้านก้อ 1 3 1 5 4 2 1 2 7
37 บ้านปางเป๋ย 1 3 1 5 3 4 2 0 9
38 บ้านปิงหลวง 1 3 0 4 4 4 3 0 11
39 บ้านน้ำตวง 1 2 3 6 8 5 1 0 14
40 ไตรธารวิทยา 1 2 3 6 5 1 2 1 8
41 บ้านขึ่งงามมงคล 1 2 1 4 7 1 1 0 9
42 บ้านน้ำครกใหม่ 1 2 1 4 5 8 1 5 14
43 บ้านผาตูบ 1 2 0 3 6 1 1 0 8
44 ภูเค็งพัฒนา 1 1 2 4 4 3 1 0 8
45 บ้านธงหลวง 1 1 1 3 5 0 0 0 5
46 บ้านนาไค้ 1 1 1 3 3 4 2 0 9
47 บ้านใหม่ 1 1 1 3 3 2 3 3 8
48 ชุมชนบ้านนาทะนุง 1 1 1 3 3 1 0 0 4
49 บ้านห้วยไฮ 1 1 1 3 2 3 2 0 7
50 บ้านสาลี่ 1 1 0 2 4 4 1 2 9
51 บ้านวังตาว 1 1 0 2 4 1 1 0 6
52 บ้านเชตวัน 1 1 0 2 4 0 3 0 7
53 บ้านหาดเค็ด 1 1 0 2 3 5 2 2 10
54 บ้านดอนไพรวัลย์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
55 บ้านน้ำลัด 1 1 0 2 2 3 1 0 6
56 บ้านน้ำปูน 1 1 0 2 2 1 0 0 3
57 ห้วยละเบ้ายา 1 0 2 3 2 1 1 2 4
58 บ้านแคว้ง 1 0 1 2 2 2 0 0 4
59 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1 0 1 2 1 2 2 0 5
60 บ้านผาสิงห์ 1 0 1 2 1 2 0 2 3
61 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 1 0 0 1 2 2 1 0 5
62 บ้านปิงใน 1 0 0 1 2 0 0 1 2
63 บ้านสาคร 1 0 0 1 2 0 0 1 2
64 ม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 1 0 0 1 2 0 0 1 2
65 บ้านทัพม่าน 1 0 0 1 1 2 2 0 5
66 บ้านต้าม 1 0 0 1 1 1 1 0 3
67 บ้านน้ำหิน 1 0 0 1 1 0 2 0 3
68 ดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านนาเคียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านวัวแดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านนวราษฏร์ 1 0 0 1 0 3 3 1 6
72 บ้านร่มเกล้า 0 3 4 7 8 2 0 0 10
73 บ้านท่ามงคล 0 3 1 4 8 2 2 3 12
74 บ้านเรือง 0 3 0 3 4 2 5 0 11
75 อนุบาลอยู่วิทยา 0 2 1 3 8 3 2 0 13
76 บ้านน้ำมวบ 0 2 1 3 7 3 9 0 19
77 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 0 2 1 3 5 4 2 4 11
78 บ้านถืมตอง 0 2 1 3 5 0 1 0 6
79 ตาลชุมศึกษาลัย 0 2 1 3 5 0 0 0 5
80 บ้านน้ำเกี๋ยน 0 2 1 3 4 1 4 5 9
81 บ้านฟ้า 0 2 0 2 5 4 2 2 11
82 บ้านน้ำแพะ 0 2 0 2 3 1 1 0 5
83 นบ้านนายาง 0 2 0 2 2 2 3 1 7
84 ชุมชนบ้านใหม่ 0 1 2 3 5 1 0 1 6
85 บ้านพื้ใต้ 0 1 2 3 4 1 0 0 5
86 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 0 1 1 2 4 3 3 1 10
87 บ้านซาวหลวง 0 1 1 2 4 0 2 2 6
88 อนุบาลเมืองลี 0 1 1 2 2 6 1 1 9
89 บ้านม่วงเจริญราษฎร์.ร.ร.บ้านบ่อสวก 0 1 1 2 2 4 1 2 7
90 ชุมชนบ้านหลวง 0 1 0 1 6 5 1 1 12
91 บ้านผาขวาง 0 1 0 1 4 4 2 1 10
92 บ้านฮากฮาน 0 1 0 1 3 2 1 0 6
93 บ้านนากอก 0 1 0 1 2 3 0 1 5
94 พรรณทิพย์วิทยา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
95 บ้านค้างอ้อย 0 1 0 1 2 0 2 0 4
96 บ้านท่าลี่ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
97 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 0 1 0 1 1 1 2 0 4
98 บ้านห้วยบง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
99 บ้านพืชเจริญ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
100 บ้านศรีนาป่าน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
101 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 1 0 1 0 3 0 0 3
102 บ้านไชยสถาน 0 0 3 3 1 3 6 3 10
103 บ้านหัวเมือง 0 0 2 2 2 7 1 0 10
104 บ้านน้ำงาว 0 0 2 2 2 5 2 3 9
105 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 0 0 1 1 3 2 0 2 5
106 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 2 2 0 2 4
107 บ้านนาผา 0 0 1 1 2 0 5 0 7
108 บ้านห้วยปุก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
109 บ้านนาคา 0 0 1 1 1 2 1 3 4
110 ริมฝั่งว้าวิทยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
111 บ้านสันติภาพ 0 0 1 1 1 1 3 0 5
112 บ้านน้ำเคิม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
113 บ้านห้วยนาย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
114 บ้านสถาน 0 0 1 1 1 0 2 1 3
115 บ้านป่าสัก 0 0 1 1 1 0 1 1 2
116 บ้านน้ำลี 0 0 1 1 1 0 0 1 1
117 บ้านโป่งคำ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
118 บ้านม่วงใหม่ 0 0 0 0 5 2 3 1 10
119 บ้านบ่อหอย 0 0 0 0 4 2 3 5 9
120 ปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 0 0 0 0 3 7 2 1 12
121 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
122 บ้านหัวเวียงเหนือ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
123 บ้านป่าแดด 0 0 0 0 2 1 0 1 3
124 บ้านชมพู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านห้วยเลา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
126 บ้านน้ำแก่นกลาง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
127 หาดทรายทองวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 1 3 3
128 บ้านเป้า 0 0 0 0 1 1 1 1 3
129 บ้านครกคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านวังหมอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 ชุมชนบ้านนาหลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 บ้านปางสา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านนาเหลืองไชยราม 0 0 0 0 1 0 3 1 4
134 บ้านดอนเฟือง 0 0 0 0 1 0 3 0 4
135 บ้านสะละภูเวียง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
136 บ้านปางช้าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
137 บ้านศาลา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
138 บ้านนาหล่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านบุ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านส้าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านน้ำอูน 0 0 0 0 0 2 3 0 5
143 บ้านม่วงตึ๊ด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
144 บ้านน้ำลัดสบแก่น,บ้านหัวนา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
145 ดอนสะไมย์วิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
146 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
147 บ้านห้วยส้ม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
148 บ้านจะเข้ภูหอม 0 0 0 0 0 1 3 0 4
149 บ้านเมืองจัง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
150 บ้านฝายแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 3 2
151 บ้านสะเนียน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
152 บ้านส้านนาหนองใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
153 สายใยรักวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
154 บ้านเชียงของ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านนาก้า 0 0 0 0 0 0 2 1 2
156 บ้านไหล่น่าน,บ้านนาสา 0 0 0 0 0 0 2 1 2
157 บ้านศรีเกิด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
158 บ้านไพรอุดม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
159 บ้านฝั่งหมิ่น 0 0 0 0 0 0 1 2 1
160 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
161 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านกาใส 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านน้ำปาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านศรีนาชื่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านห้วยน้ำอุ่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
168 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 พระคุณานุบาล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 159 142 131 432 566 336 232 161 1,134