หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชานุบาล 48 28 58.33% 14 29.17% 5 10.42% 1 2.08% 48
2 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 25 15 62.5% 5 20.83% 3 12.5% 1 4.17% 24
3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 37 14 38.89% 15 41.67% 6 16.67% 1 2.78% 36
4 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 36 14 40% 11 31.43% 6 17.14% 4 11.43% 35
5 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 31 13 43.33% 10 33.33% 4 13.33% 3 10% 30
6 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 27 13 48.15% 8 29.63% 4 14.81% 2 7.41% 27
7 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 24 13 54.17% 8 33.33% 2 8.33% 1 4.17% 24
8 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 19 13 72.22% 4 22.22% 0 0% 1 5.56% 18
9 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 25 12 52.17% 9 39.13% 1 4.35% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนบ้านตอง 23 12 52.17% 8 34.78% 0 0% 3 13.04% 23
11 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 24 12 50% 5 20.83% 3 12.5% 4 16.67% 24
12 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 20 12 63.16% 4 21.05% 1 5.26% 2 10.53% 19
13 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 19 12 63.16% 3 15.79% 4 21.05% 0 0% 19
14 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 18 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
15 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 22 10 45.45% 7 31.82% 3 13.64% 2 9.09% 22
16 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 21 10 47.62% 7 33.33% 3 14.29% 1 4.76% 21
17 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 19 10 55.56% 3 16.67% 2 11.11% 3 16.67% 18
18 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 18 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
19 โรงเรียนบ้านสองแคว 20 10 52.63% 2 10.53% 3 15.79% 4 21.05% 19
20 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
22 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 13 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 20 8 40% 6 30% 4 20% 2 10% 20
24 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 23 8 36.36% 5 22.73% 9 40.91% 0 0% 22
25 โรงเรียนบ้านพรหม 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
26 โรงเรียนบ้านสันทะ 15 8 53.33% 3 20% 4 26.67% 0 0% 15
27 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
28 โรงเรียนซินจง 19 8 47.06% 2 11.76% 4 23.53% 3 17.65% 17
29 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 18 7 41.18% 5 29.41% 1 5.88% 4 23.53% 17
30 โรงเรียนบ้านนา 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนบ้านวังยาว 18 7 41.18% 4 23.53% 2 11.76% 4 23.53% 17
32 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 14 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านปงสนุก 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
35 โรงเรียนบ้านสบยาง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 16 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
37 โรงเรียนบ้านเปา 39 6 33.33% 3 16.67% 2 11.11% 7 38.89% 18
38 โรงเรียนไตรธารวิทยา 12 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านคำเรือง 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านผาตูบ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านธงหลวง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 20 5 26.32% 8 42.11% 1 5.26% 5 26.32% 19
43 โรงเรียนบ้านฟ้า 15 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 15
44 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 16 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 16
45 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
46 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนบ้านถืมตอง 13 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านวังตาว 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
50 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
51 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 11 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 4 36.36% 11
52 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านสาลี่ 12 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
56 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 12 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
57 โรงเรียนบ้านผาขวาง 13 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนบ้านก้อ 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
59 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านเรือง 16 4 36.36% 2 18.18% 5 45.45% 0 0% 11
61 โรงเรียนบ้านบ่อหอย 16 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 5 35.71% 14
62 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 14 4 28.57% 1 7.14% 4 28.57% 5 35.71% 14
63 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านนาผา 11 4 44.44% 0 0% 5 55.56% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านเชตวัน 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านซาวหลวง 10 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
67 โรงเรียนบ้านชมพู 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 13 3 23.08% 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 13
69 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 11 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 11
70 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 13 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
71 โรงเรียนบ้านนาไค้ 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
72 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
73 โรงเรียนบ้านใหม่ 12 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
74 โรงเรียนบ้านปางช้าง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านฮากฮาน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านสันติภาพ 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนวัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนนิธิวิทย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 10 2 20% 7 70% 1 10% 0 0% 10
82 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 10 2 20% 6 60% 1 10% 1 10% 10
83 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 12 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 12
84 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์.ร.ร.บ้านบ่อสวก 12 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
85 โรงเรียนบ้านปางสา 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านนากอก 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนนบ้านนายาง 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
94 โรงเรียนบ้านแคว้ง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
96 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
97 โรงเรียนบ้านห้วยบง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านโป่งคำ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านป่าแดด 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
101 โรงเรียนบ้านน้ำปูน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนบ้านปิงใน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
105 โรงเรียนบ้านสาคร 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
106 โรงเรียนม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านนาเคียน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านวัวแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านห้วยปุก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 16 1 7.69% 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 13
112 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านทัพม่าน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านนาคา 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
115 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
116 โรงเรียนบ้านห้วยเลา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
119 โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านเป้า 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านต้าม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านน้ำลี 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านครกคำ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านวังหมอ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านห้วยนาย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านบุ้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
131 โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านนาก้า 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
133 โรงเรียนบ้านสถาน 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
134 โรงเรียนบ้านน้ำหิน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนบ้านป่าสัก 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านศาลา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านนาหล่าย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านส้าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 6 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
145 โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ 7 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
146 โรงเรียนบ้านน้ำอูน 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
147 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 6 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
148 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น,โรงเรียนบ้านหัวนา 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านเมืองจัง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 6 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
156 โรงเรียนบ้านสะเนียน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
157 โรงเรียนสายใยรักวิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
158 โรงเรียนบ้านสาลีก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านเชียงของ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน,โรงเรียนบ้านนาสา 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนบ้านศรีเกิด 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านไพรอุดม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
164 โรงเรียนบ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านกาใส 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านน้ำปาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านศรีนาชื่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านนาบอน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
171 โรงเรียนพระคุณานุบาล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]