หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1.....ระหว่าง วันที่ ..22 - 23 .... เดือน ....กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง นาฏศิลป์อาคารใหม่ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง นาฏศิลป์อาคารใหม่ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง นาฏศิลป์อาคารใหม่ 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เกื้อกูลมิตร ห้อง สีเขียว 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เกื้อกูลมิตร ห้อง ศิลปะ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เกื้อกูลมิตร ห้อง สีเขียว 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง นาฏศิลป์อาคารใหม่ 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เกื้อกูลมิตร ห้อง ศิลปะ 23 ก.ย. 2559 13.00- 16.00 น.
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ขยันเรียน 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ขยันเรียน ห้อง เรียน ป.4/5, ป.4/6 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ขยันเรียน ห้อง เรียนป4/3 ,ป4/4 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง เรียนป4/5 ,ป4/6 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) หอประชุมจิตพัฒนา 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) หอประชุมจิตพัฒนา 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) หอประชุมจิตพัฒนา 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]