หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1.....ระหว่าง วันที่ ..22 - 23 .... เดือน ....กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]