หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1.....ระหว่าง วันที่ ..22 - 23 .... เดือน ....กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล แสงรัชนี ชั้น 2 ห้อง อังกฤษ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุุบาล แสงรัชนี ชั้น 2 ห้อง อังกฤษ 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ระเบียงอาคารมหามงคล ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุุบาล ระเบียงอาคารมหามงคล ชั้น 1 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ระเบียงติดหน้าห้องเกียรติราชา 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุุบาล ระเบียงติดหน้าห้องเกียรติราชา 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล เอนกประสงค์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุุบาล เอนกประสงค์ 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล ระเบียงตรงข้ามโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุุบาล ระเบียงตรงข้ามโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 หอประชุม มทร.ล้าานนาน่าน 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุม มทร.ล้าานนาน่าน 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุม มทร.ล้าานนาน่าน 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุม มทร.ล้าานนาน่าน 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุม มทร.ล้าานนาน่าน 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]