หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1.....ระหว่าง วันที่ ..22 - 23 .... เดือน ....กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) โรงเก็บรถหน้าโรงเรียน 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. อุปกรณ์การแข่งขันให้จัดเตรียมมาเอง
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) โรงเก็บรถหน้าโรงเรียน 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) ใต้ถุนอาคารเทพรัตน์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. อุปกรณ์การแข่งขันให้จัดเตรียมมาเอง
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) ใต้ถุนอาคารเทพรัตน์ 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. อุปกรณ์การแข่งขันให้จัดเตรียมมาเอง
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) ใต้ถุนอาคารเทพรัตน์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. อุปกรณ์การแข่งขันให้จัดเตรียมมาเอง
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) ใต้ถุนอาคารเทพรัตน์ 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. อุปกรณ์การแข่งขันให้จัดเตรียมมาเอง
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) เต้นท์หน้าอาคารเทพรัตน์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. อุปกรณ์การแข่งขันให้จัดเตรียมมาเอง
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) เต้นท์หน้าอาคารเทพรัตน์ 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. อุปกรณ์การแข่งขันให้จัดเตรียมมาเอง
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) ห้องเรียน(แปลงนาปลูกเกษตรข้าว) 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) ห้องเรียน(แปลงนาปลูกเกษตรข้าว) 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. อุปกรณ์การแข่งขันให้จัดเตรียมมาเอง
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) เต้นท์หลังอาคารเทพรัตน์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) เต้นท์หลังอาคารเทพรัตน์ 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) เต้นท์หลังอาคารเทพรัตน์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น.
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) เต้นท์หลังอาคารเทพรัตน์ 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. อุปกรณ์การแข่งขันให้จัดเตรียมมาเอง
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) เต้นท์หลังอาคารเทพรัตน์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. อุปกรณ์การแข่งขันให้จัดเตรียมมาเอง
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) เต้นท์หลังอาคารเทพรัตน์ 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. อุปกรณ์การแข่งขันให้จัดเตรียมมาเอง
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) ห้องสมุด 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. อุปกรณ์การแข่งขันให้จัดเตรียมมาเอง
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า) ห้องสมุด 23 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. อุปกรณ์การแข่งขันให้จัดเตรียมมาเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]