หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1.....ระหว่าง วันที่ ..22 - 23 .... เดือน ....กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนราชานุุบาล 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. ให้นำคอมพิวเตอร์ และอุปกณ์ สายปลั๊กพ่วงมาด้วย
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุุบาล 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. ให้นำคอมพิวเตอร์ และอุปกณ์ สายปลั๊กพ่วงมาด้วย
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ICT ชั้น 1 ห้อง สมุดอนุสรณ์ 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. ให้นำคอมพิวเตอร์ และอุปกณ์ สายปลั๊กพ่วงมาด้วย
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อาคารICT ชั้น 2 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. ให้นำคอมพิวเตอร์ และอุปกณ์ สายปลั๊กพ่วงมาด้วย
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง ประชุม ICT อาคาร ICT ชั้น 2 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. ให้นำคอมพิวเตอร์ และอุปกณ์ สายปลั๊กพ่วงมาด้วย
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง ประชุมเล็ก อาคารเกื้อกูลมิตร ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. ให้นำคอมพิวเตอร์ และอุปกณ์ สายปลั๊กพ่วงมาด้วย
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้องประชุมเล็ก อาคารเกื้อกูลมิตร ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. ให้นำคอมพิวเตอร์ และอุปกณ์ สายปลั๊กพ่วงมาด้วย
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุุบาล 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. ให้นำคอมพิวเตอร์ และอุปกณ์ สายปลั๊กพ่วงมาด้วย
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง อาเซียน อาคาร ICT ชั้น 2 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. ให้นำคอมพิวเตอร์ และอุปกณ์ สายปลั๊กพ่วงมาด้วย
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ชั้น 1 ห้อง E-Classroom อาคาร ICT ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. ให้นำคอมพิวเตอร์ และอุปกณ์ สายปลั๊กพ่วงมาด้วย
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ห้อง สมุด อาคาร ICT ชั้น 1 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. ให้นำคอมพิวเตอร์ และอุปกณ์ สายปลั๊กพ่วงมาด้วย
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) หอประชุมจิตพัฒนา 22 ก.ย. 2559 09.00 -16.30 น. ให้นำคอมพิวเตอร์ และอุปกณ์ สายปลั๊กพ่วงมาด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]