หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 หอประชุม มทร.ล้าานนาน่าน  
2 ห้องประชุมสืบสานปัญญา หน่วยศึกษานิเทศก์  
3 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1  
4 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์  
5 โรงเรียนซินจง  
6 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)  
7 โรงเรียนนันทบุรี (ปางค่า)  
8 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ช้างคำ้)  
9 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  
10 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)  
11 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด  
12 โรงเรียนราชานุุบาล ตำบลในเวียง  
13 ใต้ถุนอาคารใหม่ สพป.น่าน เขต 1 ส่วนที่ 2 (บ้านพญาวัด)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 054771638
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]