หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 38 26 78.79% 5 15.15% 1 3.03% 1 3.03% 33
2 โรงเรียนบ้านแม่สวด 54 25 51.02% 9 18.37% 9 18.37% 6 12.24% 49
3 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 37 25 67.57% 4 10.81% 4 10.81% 4 10.81% 37
4 โรงเรียนบ้านโพซอ 36 22 62.86% 5 14.29% 4 11.43% 4 11.43% 35
5 โรงเรียนบ้านเลโคะ 33 20 62.5% 7 21.88% 3 9.38% 2 6.25% 32
6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 27 20 76.92% 5 19.23% 0 0% 1 3.85% 26
7 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 25 20 80% 2 8% 2 8% 1 4% 25
8 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 20 18 90% 1 5% 1 5% 0 0% 20
9 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 39 17 45.95% 9 24.32% 6 16.22% 5 13.51% 37
10 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 28 17 65.38% 6 23.08% 2 7.69% 1 3.85% 26
11 โรงเรียนบ้านละอูบ 31 17 56.67% 4 13.33% 5 16.67% 4 13.33% 30
12 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 23 15 68.18% 6 27.27% 1 4.55% 0 0% 22
13 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 39 13 36.11% 9 25% 5 13.89% 9 25% 36
14 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 19 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
15 โรงเรียนบ้านอมพาย 24 12 54.55% 3 13.64% 4 18.18% 3 13.64% 22
16 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 21 11 52.38% 7 33.33% 2 9.52% 1 4.76% 21
17 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 22 11 52.38% 6 28.57% 2 9.52% 2 9.52% 21
18 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 37 10 41.67% 5 20.83% 3 12.5% 6 25% 24
19 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 15 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 14 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 20 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
22 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
23 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
24 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 31 8 26.67% 8 26.67% 7 23.33% 7 23.33% 30
25 โรงเรียนบ้านแม่โถ 28 8 33.33% 8 33.33% 4 16.67% 4 16.67% 24
26 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 19 8 42.11% 4 21.05% 3 15.79% 4 21.05% 19
27 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 17 8 47.06% 2 11.76% 6 35.29% 1 5.88% 17
29 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 15 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
30 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 19 7 36.84% 5 26.32% 4 21.05% 3 15.79% 19
31 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 13 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
32 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนไท่จง 16 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
34 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 14 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนบ้านนาดอย 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
36 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนบ้านสบเมย 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
38 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง) 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
39 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
40 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
43 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านสาม 10 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
47 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 13 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
48 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
50 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 10 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
51 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 27 4 14.81% 10 37.04% 7 25.93% 6 22.22% 27
52 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 23 4 19.05% 10 47.62% 5 23.81% 2 9.52% 21
53 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 12 4 33.33% 7 58.33% 0 0% 1 8.33% 12
54 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 12 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
55 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 12 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
56 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านผาเยอ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
60 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
61 โรงเรียนบ้านคะปวง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 12 3 25% 6 50% 3 25% 0 0% 12
63 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 13 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 11
64 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 11 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
65 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 12 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
66 โรงเรียนบ้านแม่เงา 11 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนบ้านเสาหิน 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านหัวลา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 11 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
70 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนล่องแพวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านแม่จอ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
78 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 11 2 20% 7 70% 0 0% 1 10% 10
80 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 11 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
81 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 14 2 15.38% 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 13
82 โรงเรียนบ้านแม่แพ 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
84 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 11 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 13 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 11
87 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
89 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
92 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
93 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านสบหาร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านสันติสุข 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านแม่ละ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนบ้านแม่หาด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านแม่หาร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 9 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 9
104 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 9 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
106 โรงเรียนบ้านดอยงาม 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
107 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
108 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 8 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
114 โรงเรียนบ้านแม่สุ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านป่าโปง 5 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 5 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านฟักทอง 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
126 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
127 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านดงกู่ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
139 โรงเรียนบ้านแม่งะ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
142 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
147 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านแม่เหลอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
149 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
151 โรงเรียนบ้านเครอะบอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
152 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
153 โรงเรียนบ้านแม่ออก 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
154 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
155 โรงเรียนบ้านขุนวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
156 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
157 โรงเรียนบ้านแม่และ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายไพศาล ที่รัก 0876476081
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทร 053621303 ต่อ 22
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]