หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่ ห้องบัวตอง 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่ ห้องบัวตอง 7 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่ อาคาร2 ห้อง กระพี้จั่น 7 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดศรีบุญเรือง ห้องสมุด โรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี 6 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดศรีบุญเรือง อุโบสถวัดศรีบุญเรือง ห้อง เต๊นท์2 6 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง ศาลาการเปรียญ ห้อง เต๊นท์3 6 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง สาละวิน 5 ต.ค. 2559 13.00-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง สาละวิน 5 ต.ค. 2559 13.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง 6 ต.ค. 2559 13.00-16.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง 6 ต.ค. 2559 13.00-16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคารหน้าเสาธง ชั้น 2 ห้อง 1 5 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคารหน้าเสาธง ชั้น 2 ห้อง 2 5 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อาคารหน้าเสาธง ชั้น 2 ห้อง 3 5 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ศาลาวัดอุทธยารมณ์ (วัดจองสูง) 2 5 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ศาลาเปรียญวัดอุทธยารมณ์ (วัดจองสูง) 1 5 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง ศาลาเปรียญวัดศรีบุญเรือง 5 ต.ค. 2559 08.30-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง อุโบสถวัดศรีบุญเรือง 5 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดศรีบุญเรือง อุโบสถวัดศรีบุญเรือง 5 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายไพศาล ที่รัก 0876476081
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทร 053621303 ต่อ 22
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]