สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปางมะผ้า 9 6 8 23 20 12 5 6 37
2 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 9 4 1 14 11 5 0 1 16
3 บ้านเมืองแปง 7 3 6 16 19 10 2 1 31
4 อนุบาลปาย (เวียงใต้) 6 3 6 15 16 4 1 4 21
5 บ้านในสอย 6 3 1 10 10 1 0 1 11
6 บ้านห้วยเฮี้ยะ 6 1 2 9 9 3 0 0 12
7 สิริอัมพร 6 0 4 10 14 4 2 4 20
8 ชุมชนต่อแพวิทยา 5 4 3 12 17 4 0 1 21
9 บ้านทุ่งยาว 5 3 3 11 7 3 4 2 14
10 ชุมชนบ้านผาบ่อง 4 3 1 8 11 5 3 5 19
11 บ้านวนาหลวง 4 3 1 8 6 2 3 1 11
12 อนุบาลบรรณวิทย์ 4 2 0 6 4 6 0 2 10
13 บ้านห้วยผา 4 1 1 6 6 3 0 1 9
14 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 3 5 3 11 9 2 3 2 14
15 บ้านถ้ำลอด 3 3 6 12 13 3 2 2 18
16 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 3 2 2 7 7 2 2 0 11
17 บ้านป่าลาน 3 1 2 6 11 4 2 6 17
18 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 3 1 2 6 8 1 0 1 9
19 บ้านแม่ออ 3 0 0 3 3 1 0 0 4
20 ร่มเกล้าปางตอง 2 5 3 10 10 0 0 1 10
21 ขุนยวม 2 3 2 7 10 6 0 1 16
22 บ้านแม่ปิง 2 3 1 6 12 3 1 3 16
23 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 2 2 2 6 8 4 3 4 15
24 อนุบาลขุนยวม 2 2 2 6 3 5 1 2 9
25 บ้านยาป่าแหน 2 2 1 5 8 0 2 1 10
26 บ้านนาปลาจาด 2 1 1 4 1 2 2 1 5
27 บ้านแม่กิ้ 2 0 1 3 4 2 2 1 8
28 เสรีวิทยา 2 0 0 2 6 3 1 0 10
29 บ้านปางตอง 1 7 7 15 18 5 3 2 26
30 บ้านแม่ละนา 1 4 2 7 10 5 1 2 16
31 บ้านห้วยเสือเฒ่า 1 3 1 5 7 2 2 0 11
32 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 1 3 0 4 3 1 1 1 5
33 บ้านหมอแปง 1 2 1 4 5 0 1 1 6
34 บ้านนาป่าแปก 1 2 0 3 4 1 0 0 5
35 บ้านห้วยปูลิง 1 1 1 3 3 3 2 1 8
36 บ้านห้วยผึ้ง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
37 บ้านปางคาม 1 1 0 2 7 5 2 7 14
38 บ้านห้วยขาน 1 1 0 2 5 2 1 0 8
39 บ้านหนองแห้ง 1 1 0 2 3 2 1 1 6
40 บ้านห้วยเดื่อ 1 1 0 2 2 1 1 1 4
41 บ้านปางแปก 1 1 0 2 1 0 0 1 1
42 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1 0 1 2 5 4 1 1 10
43 บ้านแม่นาเติง 1 0 1 2 3 4 2 1 9
44 พุทธเกษตร 1 0 1 2 2 2 0 0 4
45 บ้านซอแบะ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
46 บ้านคาหาน 1 0 1 2 2 1 0 0 3
47 บ้านสบแพม 1 0 1 2 2 1 0 0 3
48 บ้านห้วยแห้ง 1 0 1 2 2 0 2 0 4
49 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1 0 0 1 3 1 2 0 6
50 บ้านกึ๊ดสามสิบ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
51 บ้านรักไทย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
52 บ้านแม่สะงา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 บ้านน้ำฮู 1 0 0 1 1 1 1 0 3
54 บ้านห้วยมะเขือส้ม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
55 บ้านกลาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านหว่าโน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านน้ำปลามุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 ราชประชานุเคราะห์22 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 ชุมชนบ้านเมืองปอน 0 3 1 4 5 3 4 4 12
61 บ้านท่าโป่งแดง 0 2 2 4 4 3 1 0 8
62 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 0 2 2 4 3 2 1 2 6
63 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 0 2 1 3 3 3 0 4 6
64 บ้านน้ำริน 0 2 0 2 3 0 0 0 3
65 บ้านขุนสาใน 0 2 0 2 2 2 3 4 7
66 ราชประชานุเคราะห์ 34 0 2 0 2 2 1 0 0 3
67 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 0 1 2 3 3 2 1 1 6
68 บ้านโป่งสา 0 1 1 2 5 0 0 2 5
69 บ้านห้วยโป่ง 0 1 1 2 2 2 0 2 4
70 บ้านแม่โกปี่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
71 บ้านเวียงเหนือ 0 1 1 2 1 2 1 2 4
72 บ้านแม่สุริน 0 1 0 1 5 3 0 0 8
73 บ้านทุ่งกองมู 0 1 0 1 3 1 2 0 6
74 บ้านแม่จ๋า 0 1 0 1 2 1 2 0 5
75 บ้านหัวแม่สุริน 0 1 0 1 2 1 0 3 3
76 บ้านป่ายาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านห้วยนา 0 1 0 1 1 0 2 0 3
78 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 0 1 0 1 1 0 1 2 2
79 ตชด.บำรุงที่ 60 0 1 0 1 1 0 1 0 2
80 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 สังวาลย์วิทย์ 3 0 0 1 1 3 0 0 0 3
82 บ้านท่าหินส้ม 0 0 1 1 2 1 1 1 4
83 ชุมชนบ้านปางหมู 0 0 1 1 2 1 1 0 4
84 บ้านใหม่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
85 บ้านแกงหอม 0 0 1 1 2 0 1 3 3
86 บ้านห้วยโป่งอ่อน 0 0 1 1 1 1 0 1 2
87 บ้านแก่นฟ้า 0 0 1 1 1 0 0 1 1
88 บ้านน้ำส่อม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 บ้านผาสำราญ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 บ้านคำสุข 0 0 1 1 0 1 1 0 2
91 บ้านแม่อูคอหลวง 0 0 0 0 3 2 4 3 9
92 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
93 บ้านหนองเขียว 0 0 0 0 2 2 1 0 5
94 บ้านปางตองประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
95 บ้านนาปู่ป้อม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
96 บ้านห้วยตอง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
97 บ้านมะหินหลวง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
98 บ้านพัฒนา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
99 บ้านห้วยส้าน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
100 บ้านไม้สะเป่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
101 บ้านจ่าโบ่ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
102 บ้านดอยผีลู 0 0 0 0 1 1 0 1 2
103 ยอดดอยวิทยา 0 0 0 0 1 0 4 1 5
104 บ้านผามอน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
105 บ้านแม่อูคอ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
106 บ้านเมืองแพม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านปางบอนวัฒนาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 บ้านสบสา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 2 1 3 3
111 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
112 บ้านดอยผีลูสาบ้านในของ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
113 บ้านแม่แจ๊ะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านแม่เหมืองหลวง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
115 บ้านสบป่อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านห้วยปมฝาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 บ้านแม่ลาก๊ะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 บ้านน้ำเพียงดิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 บ้านฮูผาเสื่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 บ้านสบสอย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 142 123 107 372 464 197 108 122 769