สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปางมะผ้า 12 9 9 30 27 12 5 6 44
2 ชุมชนต่อแพวิทยา 10 4 3 17 22 4 0 1 26
3 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 9 4 1 14 11 5 0 1 16
4 บ้านเมืองแปง 7 3 6 16 19 10 2 1 31
5 อนุบาลปาย (เวียงใต้) 6 4 6 16 18 4 1 4 23
6 บ้านทุ่งยาว 6 3 4 13 8 3 6 2 17
7 บ้านในสอย 6 3 1 10 10 1 0 1 11
8 บ้านห้วยเฮี้ยะ 6 1 2 9 9 3 0 0 12
9 สิริอัมพร 6 0 4 10 14 4 2 4 20
10 บ้านวนาหลวง 5 3 1 9 7 2 3 1 12
11 ร่มเกล้าปางตอง 4 5 3 12 12 1 1 1 14
12 บ้านถ้ำลอด 4 4 7 15 15 5 3 2 23
13 ชุมชนบ้านผาบ่อง 4 3 1 8 11 5 3 5 19
14 อนุบาลบรรณวิทย์ 4 2 0 6 4 6 0 2 10
15 บ้านห้วยผา 4 1 1 6 6 3 0 1 9
16 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 3 5 3 11 9 2 3 2 14
17 ขุนยวม 3 3 2 8 11 7 1 1 19
18 บ้านยาป่าแหน 3 3 2 8 11 0 2 1 13
19 บ้านแม่ปิง 3 3 1 7 13 3 1 3 17
20 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 3 2 2 7 7 2 2 0 11
21 บ้านป่าลาน 3 1 2 6 11 4 2 6 17
22 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 3 1 2 6 8 1 0 1 9
23 บ้านแม่ออ 3 0 0 3 3 1 0 0 4
24 บ้านแม่ละนา 2 4 2 8 11 5 2 2 18
25 อนุบาลขุนยวม 2 3 2 7 3 7 1 2 11
26 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 2 2 2 6 8 5 3 4 16
27 บ้านแม่นาเติง 2 2 1 5 6 4 2 1 12
28 บ้านห้วยขาน 2 1 2 5 6 4 1 0 11
29 บ้านนาปลาจาด 2 1 1 4 1 2 2 1 5
30 บ้านปางแปก 2 1 0 3 2 1 0 1 3
31 บ้านแม่กิ้ 2 0 1 3 4 3 3 1 10
32 เสรีวิทยา 2 0 0 2 6 3 1 0 10
33 บ้านปางตอง 1 8 7 16 19 5 3 2 27
34 บ้านห้วยเสือเฒ่า 1 4 2 7 9 2 3 0 14
35 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 1 3 0 4 3 1 1 1 5
36 บ้านหมอแปง 1 2 1 4 5 0 1 1 6
37 บ้านนาป่าแปก 1 2 0 3 4 1 0 0 5
38 บ้านห้วยปูลิง 1 1 1 3 3 3 2 1 8
39 บ้านห้วยผึ้ง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
40 บ้านปางคาม 1 1 0 2 7 5 2 7 14
41 บ้านหนองแห้ง 1 1 0 2 3 2 1 1 6
42 บ้านห้วยเดื่อ 1 1 0 2 2 2 1 1 5
43 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1 1 0 2 2 2 0 0 4
44 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1 0 1 2 5 4 1 1 10
45 สังวาลย์วิทย์ 3 1 0 1 2 4 0 0 0 4
46 พุทธเกษตร 1 0 1 2 2 2 0 0 4
47 บ้านซอแบะ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
48 บ้านคาหาน 1 0 1 2 2 1 0 0 3
49 บ้านสบแพม 1 0 1 2 2 1 0 0 3
50 บ้านห้วยแห้ง 1 0 1 2 2 0 2 0 4
51 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 1 0 0 1 3 1 2 0 6
52 บ้านรักไทย 1 0 0 1 3 0 1 0 4
53 บ้านกึ๊ดสามสิบ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
54 บ้านแม่สะงา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านหว่าโน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
56 บ้านน้ำฮู 1 0 0 1 1 1 1 0 3
57 บ้านห้วยมะเขือส้ม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
58 บ้านกลาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านน้ำปลามุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 ราชประชานุเคราะห์22 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 ชุมชนบ้านเมืองปอน 0 3 1 4 5 3 4 4 12
63 ราชประชานุเคราะห์ 34 0 3 1 4 4 1 0 0 5
64 บ้านท่าโป่งแดง 0 2 3 5 5 4 1 0 10
65 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 0 2 2 4 3 2 1 2 6
66 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 0 2 1 3 3 3 0 4 6
67 บ้านน้ำริน 0 2 0 2 3 0 0 0 3
68 บ้านขุนสาใน 0 2 0 2 2 2 3 4 7
69 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 0 1 2 3 3 3 2 1 8
70 บ้านโป่งสา 0 1 1 2 5 0 0 2 5
71 บ้านห้วยโป่ง 0 1 1 2 2 2 0 2 4
72 บ้านแม่โกปี่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
73 บ้านเวียงเหนือ 0 1 1 2 1 2 1 2 4
74 บ้านแม่สุริน 0 1 0 1 5 3 0 0 8
75 บ้านทุ่งกองมู 0 1 0 1 3 1 2 0 6
76 บ้านแม่จ๋า 0 1 0 1 2 1 2 0 5
77 บ้านหัวแม่สุริน 0 1 0 1 2 1 0 3 3
78 บ้านป่ายาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านห้วยนา 0 1 0 1 1 0 2 0 3
80 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 0 1 0 1 1 0 1 2 2
81 ตชด.บำรุงที่ 60 0 1 0 1 1 0 1 0 2
82 บ้านแม่แจ๊ะ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
83 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
84 ชุมชนบ้านปางหมู 0 0 1 1 3 1 1 0 5
85 บ้านแม่อูคอ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
86 บ้านท่าหินส้ม 0 0 1 1 2 2 1 1 5
87 บ้านใหม่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
88 บ้านแกงหอม 0 0 1 1 2 0 1 3 3
89 บ้านห้วยโป่งอ่อน 0 0 1 1 1 1 0 1 2
90 บ้านแก่นฟ้า 0 0 1 1 1 0 0 1 1
91 บ้านน้ำส่อม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 บ้านผาสำราญ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านคำสุข 0 0 1 1 0 1 1 0 2
94 บ้านแม่อูคอหลวง 0 0 0 0 3 2 4 3 9
95 บ้านหนองเขียว 0 0 0 0 2 2 1 0 5
96 บ้านปางตองประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
97 บ้านนาปู่ป้อม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
98 บ้านห้วยตอง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
99 บ้านมะหินหลวง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
100 บ้านพัฒนา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
101 บ้านห้วยส้าน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
102 บ้านไม้สะเป่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
103 บ้านจ่าโบ่ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
104 บ้านดอยผีลู 0 0 0 0 1 1 0 1 2
105 ยอดดอยวิทยา 0 0 0 0 1 0 4 1 5
106 บ้านผามอน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
107 บ้านเมืองแพม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 บ้านปางบอนวัฒนาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านสบสา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 2 1 3 3
112 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
113 บ้านดอยผีลูสาบ้านในของ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
114 บ้านแม่เหมืองหลวง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
115 บ้านสบป่อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านห้วยปมฝาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 บ้านแม่ลาก๊ะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านนางิ้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 บ้านน้ำเพียงดิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 บ้านฮูผาเสื่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 บ้านสบสอย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 164 136 118 418 508 217 117 122 842