สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปางมะผ้า 20 12 5 6 37
2 บ้านเมืองแปง 19 10 2 1 31
3 บ้านปางตอง 18 5 3 2 26
4 ชุมชนต่อแพวิทยา 17 4 0 1 21
5 อนุบาลปาย (เวียงใต้) 16 4 1 4 21
6 สิริอัมพร 14 4 2 4 20
7 บ้านถ้ำลอด 13 3 2 2 18
8 บ้านแม่ปิง 12 3 1 3 16
9 ชุมชนบ้านผาบ่อง 11 5 3 5 19
10 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 11 5 0 1 16
11 บ้านป่าลาน 11 4 2 6 17
12 ขุนยวม 10 6 0 1 16
13 บ้านแม่ละนา 10 5 1 2 16
14 บ้านในสอย 10 1 0 1 11
15 ร่มเกล้าปางตอง 10 0 0 1 10
16 บ้านห้วยเฮี้ยะ 9 3 0 0 12
17 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 9 2 3 2 14
18 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 8 4 3 4 15
19 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 8 1 0 1 9
20 บ้านยาป่าแหน 8 0 2 1 10
21 บ้านปางคาม 7 5 2 7 14
22 บ้านทุ่งยาว 7 3 4 2 14
23 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 7 2 2 0 11
24 บ้านห้วยเสือเฒ่า 7 2 2 0 11
25 เสรีวิทยา 6 3 1 0 10
26 บ้านห้วยผา 6 3 0 1 9
27 บ้านวนาหลวง 6 2 3 1 11
28 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 5 4 1 1 10
29 ชุมชนบ้านเมืองปอน 5 3 4 4 12
30 บ้านแม่สุริน 5 3 0 0 8
31 บ้านห้วยขาน 5 2 1 0 8
32 บ้านหมอแปง 5 0 1 1 6
33 บ้านโป่งสา 5 0 0 2 5
34 อนุบาลบรรณวิทย์ 4 6 0 2 10
35 บ้านท่าโป่งแดง 4 3 1 0 8
36 บ้านแม่กิ้ 4 2 2 1 8
37 บ้านนาป่าแปก 4 1 0 0 5
38 อนุบาลขุนยวม 3 5 1 2 9
39 บ้านแม่นาเติง 3 4 2 1 9
40 บ้านห้วยปูลิง 3 3 2 1 8
41 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 3 3 0 4 6
42 บ้านแม่อูคอหลวง 3 2 4 3 9
43 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 3 2 1 2 6
44 บ้านหนองแห้ง 3 2 1 1 6
45 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 3 2 1 1 6
46 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 3 1 2 0 6
47 บ้านทุ่งกองมู 3 1 2 0 6
48 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 3 1 1 1 5
49 บ้านแม่ออ 3 1 0 0 4
50 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 3 0 1 0 4
51 บ้านห้วยผึ้ง 3 0 0 0 3
52 บ้านน้ำริน 3 0 0 0 3
53 สังวาลย์วิทย์ 3 3 0 0 0 3
54 บ้านขุนสาใน 2 2 3 4 7
55 บ้านหนองเขียว 2 2 1 0 5
56 บ้านห้วยโป่ง 2 2 0 2 4
57 พุทธเกษตร 2 2 0 0 4
58 บ้านแม่จ๋า 2 1 2 0 5
59 บ้านห้วยเดื่อ 2 1 1 1 4
60 บ้านท่าหินส้ม 2 1 1 1 4
61 ชุมชนบ้านปางหมู 2 1 1 0 4
62 บ้านปางตองประชาสรรค์ 2 1 1 0 4
63 บ้านหัวแม่สุริน 2 1 0 3 3
64 บ้านนาปู่ป้อม 2 1 0 1 3
65 บ้านห้วยตอง 2 1 0 1 3
66 บ้านซอแบะ 2 1 0 0 3
67 บ้านคาหาน 2 1 0 0 3
68 บ้านสบแพม 2 1 0 0 3
69 บ้านกึ๊ดสามสิบ 2 1 0 0 3
70 ราชประชานุเคราะห์ 34 2 1 0 0 3
71 บ้านใหม่ 2 1 0 0 3
72 บ้านห้วยแห้ง 2 0 2 0 4
73 บ้านแกงหอม 2 0 1 3 3
74 บ้านรักไทย 2 0 1 0 3
75 บ้านมะหินหลวง 2 0 1 0 3
76 บ้านแม่สะงา 2 0 0 0 2
77 บ้านแม่โกปี่ 2 0 0 0 2
78 บ้านป่ายาง 2 0 0 0 2
79 บ้านพัฒนา 1 3 0 0 4
80 บ้านนาปลาจาด 1 2 2 1 5
81 บ้านเวียงเหนือ 1 2 1 2 4
82 บ้านห้วยส้าน 1 2 0 0 3
83 บ้านไม้สะเป่ 1 2 0 0 3
84 บ้านจ่าโบ่ 1 1 1 1 3
85 บ้านน้ำฮู 1 1 1 0 3
86 บ้านห้วยโป่งอ่อน 1 1 0 1 2
87 บ้านดอยผีลู 1 1 0 1 2
88 ยอดดอยวิทยา 1 0 4 1 5
89 บ้านห้วยนา 1 0 2 0 3
90 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 1 0 1 2 2
91 บ้านห้วยมะเขือส้ม 1 0 1 0 2
92 ตชด.บำรุงที่ 60 1 0 1 0 2
93 บ้านปางแปก 1 0 0 1 1
94 บ้านแก่นฟ้า 1 0 0 1 1
95 บ้านผามอน 1 0 0 1 1
96 บ้านแม่อูคอ 1 0 0 1 1
97 บ้านกลาง 1 0 0 0 1
98 บ้านหว่าโน 1 0 0 0 1
99 บ้านน้ำปลามุง 1 0 0 0 1
100 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 0 0 0 1
101 ราชประชานุเคราะห์22 1 0 0 0 1
102 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1 0 0 0 1
103 บ้านน้ำส่อม 1 0 0 0 1
104 บ้านผาสำราญ 1 0 0 0 1
105 บ้านเมืองแพม 1 0 0 0 1
106 บ้านปางบอนวัฒนาคาร 1 0 0 0 1
107 บ้านสบสา 1 0 0 0 1
108 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 1 0 0 0 1
109 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 0 2 1 3 3
110 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 2 1 0 3
111 บ้านดอยผีลูสาบ้านในของ 0 2 0 0 2
112 บ้านคำสุข 0 1 1 0 2
113 บ้านแม่แจ๊ะ 0 1 0 0 1
114 บ้านแม่เหมืองหลวง 0 0 1 1 1
115 บ้านสบป่อง 0 0 1 0 1
116 บ้านห้วยปมฝาด 0 0 1 0 1
117 บ้านแม่ลาก๊ะ 0 0 1 0 1
118 บ้านนางิ้ว 0 0 0 1 0
119 บ้านน้ำเพียงดิน 0 0 0 1 0
120 บ้านฮูผาเสื่อ 0 0 0 1 0
121 บ้านสบสอย 0 0 0 0 0
122 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 0 0 0 0 0
รวม 464 197 108 122 891