สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปางมะผ้า 27 12 5 6 44
2 ชุมชนต่อแพวิทยา 22 4 0 1 26
3 บ้านเมืองแปง 19 10 2 1 31
4 บ้านปางตอง 19 5 3 2 27
5 อนุบาลปาย (เวียงใต้) 18 4 1 4 23
6 บ้านถ้ำลอด 15 5 3 2 23
7 สิริอัมพร 14 4 2 4 20
8 บ้านแม่ปิง 13 3 1 3 17
9 ร่มเกล้าปางตอง 12 1 1 1 14
10 ขุนยวม 11 7 1 1 19
11 ชุมชนบ้านผาบ่อง 11 5 3 5 19
12 บ้านแม่ละนา 11 5 2 2 18
13 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 11 5 0 1 16
14 บ้านป่าลาน 11 4 2 6 17
15 บ้านยาป่าแหน 11 0 2 1 13
16 บ้านในสอย 10 1 0 1 11
17 บ้านห้วยเฮี้ยะ 9 3 0 0 12
18 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 9 2 3 2 14
19 บ้านห้วยเสือเฒ่า 9 2 3 0 14
20 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 8 5 3 4 16
21 บ้านทุ่งยาว 8 3 6 2 17
22 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 8 1 0 1 9
23 บ้านปางคาม 7 5 2 7 14
24 บ้านวนาหลวง 7 2 3 1 12
25 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 7 2 2 0 11
26 บ้านแม่นาเติง 6 4 2 1 12
27 บ้านห้วยขาน 6 4 1 0 11
28 เสรีวิทยา 6 3 1 0 10
29 บ้านห้วยผา 6 3 0 1 9
30 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 5 4 1 1 10
31 บ้านท่าโป่งแดง 5 4 1 0 10
32 ชุมชนบ้านเมืองปอน 5 3 4 4 12
33 บ้านแม่สุริน 5 3 0 0 8
34 บ้านหมอแปง 5 0 1 1 6
35 บ้านโป่งสา 5 0 0 2 5
36 อนุบาลบรรณวิทย์ 4 6 0 2 10
37 บ้านแม่กิ้ 4 3 3 1 10
38 บ้านนาป่าแปก 4 1 0 0 5
39 ราชประชานุเคราะห์ 34 4 1 0 0 5
40 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 4 0 1 0 5
41 สังวาลย์วิทย์ 3 4 0 0 0 4
42 อนุบาลขุนยวม 3 7 1 2 11
43 บ้านห้วยปูลิง 3 3 2 1 8
44 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 3 3 2 1 8
45 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 3 3 0 4 6
46 บ้านแม่อูคอหลวง 3 2 4 3 9
47 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 3 2 1 2 6
48 บ้านหนองแห้ง 3 2 1 1 6
49 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 3 1 2 0 6
50 บ้านทุ่งกองมู 3 1 2 0 6
51 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 3 1 1 1 5
52 ชุมชนบ้านปางหมู 3 1 1 0 5
53 บ้านแม่ออ 3 1 0 0 4
54 บ้านรักไทย 3 0 1 0 4
55 บ้านแม่อูคอ 3 0 0 1 3
56 บ้านห้วยผึ้ง 3 0 0 0 3
57 บ้านน้ำริน 3 0 0 0 3
58 บ้านขุนสาใน 2 2 3 4 7
59 บ้านห้วยเดื่อ 2 2 1 1 5
60 บ้านท่าหินส้ม 2 2 1 1 5
61 บ้านหนองเขียว 2 2 1 0 5
62 บ้านห้วยโป่ง 2 2 0 2 4
63 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 2 2 0 0 4
64 พุทธเกษตร 2 2 0 0 4
65 บ้านแม่จ๋า 2 1 2 0 5
66 บ้านปางตองประชาสรรค์ 2 1 1 0 4
67 บ้านหัวแม่สุริน 2 1 0 3 3
68 บ้านปางแปก 2 1 0 1 3
69 บ้านนาปู่ป้อม 2 1 0 1 3
70 บ้านห้วยตอง 2 1 0 1 3
71 บ้านซอแบะ 2 1 0 0 3
72 บ้านคาหาน 2 1 0 0 3
73 บ้านสบแพม 2 1 0 0 3
74 บ้านกึ๊ดสามสิบ 2 1 0 0 3
75 บ้านใหม่ 2 1 0 0 3
76 บ้านห้วยแห้ง 2 0 2 0 4
77 บ้านแกงหอม 2 0 1 3 3
78 บ้านมะหินหลวง 2 0 1 0 3
79 บ้านแม่สะงา 2 0 0 0 2
80 บ้านแม่โกปี่ 2 0 0 0 2
81 บ้านป่ายาง 2 0 0 0 2
82 บ้านพัฒนา 1 3 0 0 4
83 บ้านนาปลาจาด 1 2 2 1 5
84 บ้านเวียงเหนือ 1 2 1 2 4
85 บ้านหว่าโน 1 2 0 0 3
86 บ้านห้วยส้าน 1 2 0 0 3
87 บ้านไม้สะเป่ 1 2 0 0 3
88 บ้านจ่าโบ่ 1 1 1 1 3
89 บ้านน้ำฮู 1 1 1 0 3
90 บ้านห้วยโป่งอ่อน 1 1 0 1 2
91 บ้านดอยผีลู 1 1 0 1 2
92 ยอดดอยวิทยา 1 0 4 1 5
93 บ้านห้วยนา 1 0 2 0 3
94 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 1 0 1 2 2
95 บ้านห้วยมะเขือส้ม 1 0 1 0 2
96 ตชด.บำรุงที่ 60 1 0 1 0 2
97 บ้านแก่นฟ้า 1 0 0 1 1
98 บ้านผามอน 1 0 0 1 1
99 บ้านกลาง 1 0 0 0 1
100 บ้านน้ำปลามุง 1 0 0 0 1
101 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 0 0 0 1
102 ราชประชานุเคราะห์22 1 0 0 0 1
103 บ้านน้ำส่อม 1 0 0 0 1
104 บ้านผาสำราญ 1 0 0 0 1
105 บ้านเมืองแพม 1 0 0 0 1
106 บ้านปางบอนวัฒนาคาร 1 0 0 0 1
107 บ้านสบสา 1 0 0 0 1
108 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 1 0 0 0 1
109 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 0 2 1 3 3
110 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 2 1 0 3
111 บ้านแม่แจ๊ะ 0 2 0 0 2
112 บ้านดอยผีลูสาบ้านในของ 0 2 0 0 2
113 บ้านคำสุข 0 1 1 0 2
114 บ้านแม่เหมืองหลวง 0 0 1 1 1
115 บ้านสบป่อง 0 0 1 0 1
116 บ้านห้วยปมฝาด 0 0 1 0 1
117 บ้านแม่ลาก๊ะ 0 0 1 0 1
118 บ้านนางิ้ว 0 0 0 1 0
119 บ้านน้ำเพียงดิน 0 0 0 1 0
120 บ้านฮูผาเสื่อ 0 0 0 1 0
121 บ้านสบสอย 0 0 0 0 0
122 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 0 0 0 0 0
รวม 508 217 117 122 964