หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 55 27 54% 12 24% 5 10% 6 12% 50
2 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 31 22 81.48% 4 14.81% 0 0% 1 3.7% 27
3 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 35 19 59.38% 10 31.25% 2 6.25% 1 3.13% 32
4 โรงเรียนบ้านปางตอง 32 19 65.52% 5 17.24% 3 10.34% 2 6.9% 29
5 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 27 18 66.67% 4 14.81% 1 3.7% 4 14.81% 27
6 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 28 15 60% 5 20% 3 12% 2 8% 25
7 โรงเรียนสิริอัมพร 27 14 58.33% 4 16.67% 2 8.33% 4 16.67% 24
8 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 21 13 65% 3 15% 1 5% 3 15% 20
9 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 17 12 80% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
10 โรงเรียนขุนยวม 23 11 55% 7 35% 1 5% 1 5% 20
11 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 30 11 45.83% 5 20.83% 3 12.5% 5 20.83% 24
12 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 26 11 55% 5 25% 2 10% 2 10% 20
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 20 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนบ้านป่าลาน 25 11 47.83% 4 17.39% 2 8.7% 6 26.09% 23
15 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 14 11 78.57% 0 0% 2 14.29% 1 7.14% 14
16 โรงเรียนบ้านในสอย 15 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
17 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 14 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
18 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 23 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
19 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 14 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
20 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 22 8 40% 5 25% 3 15% 4 20% 20
21 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 20 8 42.11% 3 15.79% 6 31.58% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
23 โรงเรียนบ้านปางคาม 24 7 33.33% 5 23.81% 2 9.52% 7 33.33% 21
24 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 16 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 14 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
27 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
28 โรงเรียนเสรีวิทยา 12 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านห้วยผา 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
30 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 19 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 4 25% 16
33 โรงเรียนบ้านแม่สุริน 10 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านหมอแปง 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
35 โรงเรียนบ้านโป่งสา 8 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
36 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 12 4 33.33% 6 50% 0 0% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 12 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
41 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 18 3 23.08% 7 53.85% 1 7.69% 2 15.38% 13
43 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 11 3 30% 3 30% 0 0% 4 40% 10
46 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 12 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 12
47 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
48 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 14 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
51 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านแม่ออ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านรักไทย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
56 โรงเรียนบ้านน้ำริน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านขุนสาใน 15 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 11
59 โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 12 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
60 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 9 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
63 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนพุทธเกษตร 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 7 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านปางตองประชาสรรค์ 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 8 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
68 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
69 โรงเรียนบ้านปางแปก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
70 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
71 โรงเรียนบ้านซอแบะ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านคาหาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านสบแพม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านแกงหอม 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
78 โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านแม่สะงา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านพัฒนา 10 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
85 โรงเรียนบ้านหว่าโน 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
89 โรงเรียนบ้านน้ำฮู 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนบ้านดอยผีลู 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนยอดดอยวิทยา 8 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านห้วยนา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
95 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านผามอน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
98 โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนบ้านกลาง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านเมืองแพม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านผาสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านสบสา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
110 โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาบ้านในของ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านคำสุข 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 8 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
115 โรงเรียนบ้านสบป่อง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
119 โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
120 โรงเรียนบ้านฮูผาเสื่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
121 โรงเรียนบ้านสบสอย 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
122 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]