การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

2. หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ 

3. หุ่นยนต์บังคับมือ 

(ปรับปรุง 30 ส.ค. 59)

หมายเหตุ   สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูตัวอย่างกิจกรรมที่เคยจัดการแข่งขันมาแล้วที่ 
https://www.facebook.com/obecrobot2016/

4โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  http://www.sillapa.net/home/

วันศุกร์ ที่ 09 กันยายน 2559 เวลา 14:31 น.