สั่งจองเสื้อยืดโปโลและเสื้อแจ็คเก็ต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
สั่งจองเสื้อยืดโปโลและเสื้อแจ็คเก็ต
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
1.เสื้อยืดโปโล ราคาจำหน่ายตัวละ 230 บาท
2.เสื้อแจ๊คเก็ต ราคาจำหน่ายตัวละ 400 บาท
ส่งแบบฟอร์มจองเสื้อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2559
https://drive.google.com/file/d/0BxWJ1FeCGwhKS1IwNjRad1ZDaDQ/view

 
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10:10 น.