หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 51 38 82.61% 5 10.87% 3 6.52% 0 0% 46
2 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 29 25 86.21% 3 10.34% 1 3.45% 0 0% 29
3 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 23 22 95.65% 1 4.35% 0 0% 0 0% 23
4 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 30 20 66.67% 7 23.33% 3 10% 0 0% 30
5 โรงเรียนบ้านแม่เทย 30 20 71.43% 6 21.43% 2 7.14% 0 0% 28
6 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 21 18 85.71% 3 14.29% 0 0% 0 0% 21
7 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 18 16 88.89% 1 5.56% 0 0% 1 5.56% 18
8 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
9 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 17 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
10 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 19 11 61.11% 6 33.33% 1 5.56% 0 0% 18
11 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
12 โรงเรียนบ้านปวง 17 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
13 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 18 10 55.56% 3 16.67% 3 16.67% 2 11.11% 18
14 โรงเรียนบ้านปาง 16 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
15 โรงเรียนอัยยสิริ 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
16 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 11 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
17 โรงเรียนบ้านดง 11 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
18 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 25 9 37.5% 9 37.5% 4 16.67% 2 8.33% 24
19 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 15 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
20 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
21 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 19 8 42.11% 7 36.84% 2 10.53% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 18 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
23 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 20 7 36.84% 9 47.37% 2 10.53% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 18 7 41.18% 9 52.94% 0 0% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 14 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
26 โรงเรียนวัดวังหลวง 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านผาลาด 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
29 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
30 โรงเรียนบ้านป่าพลู 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
34 โรงเรียนบ้านสันวิไล 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 10 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
38 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านไม้สลี 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
43 โรงเรียนวัดหนองยวง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนบ้านหนองสูน 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
45 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
46 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
48 โรงเรียนบ้านห้วยปิง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านห้วยบง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านผาต้าย 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านแม่บอน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านดอนมูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านวังมน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนวัดร้องธาร 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
63 โรงเรียนบ้านดอยแดน 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
64 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านฮั่ว 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
66 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านปางส้าน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านแม่แนต 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านห้วยแทง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
72 โรงเรียนบ้านนากลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านดงสักงาม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนวัดวังสะแกง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอมรา อนุวงค์ โทร. 081-2874029, นางกรรณิการ์ โพธา โทร. 083-7659192, นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา โทร. 087-1922010
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]