หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ป.1 15 พ.ย. 2559 09:00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ป.2 15 พ.ย. 2559 09:00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านดง เต็นท์หน้าอาคารรัฐอนุเคราะห์ 15 พ.ย. 2559 09:00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดง เต็นท์หน้าอาคารรัฐอนุเคราะห์ 15 พ.ย. 2559 09:00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ป.3 15 พ.ย. 2559 09:00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ป.3 15 พ.ย. 2559 09:00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ประชุม 15 พ.ย. 2559 09:00
-
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ประชุม 15 พ.ย. 2559 09:00
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วัดบ้านดงหลวง ศาลาริมน้ำ 15 พ.ย. 2559 09:00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วัดบ้านดงหลวง ศาลาริมน้ำ 15 พ.ย. 2559 09:00
-
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านดง โรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 09:00
-
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดง โรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 09:00
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 วัดบ้านดงหลวง ลานวัดบ้านดงหลวง 15 พ.ย. 2559 09:00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 วัดบ้านดงหลวง ลานวัดบ้านดงหลวง 15 พ.ย. 2559 09:00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 วัดบ้านดงหลวง ลานวัดบ้านดงหลวง 15 พ.ย. 2559 09:00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วัดบ้านดงหลวง ลานวัดบ้านดงหลวง 15 พ.ย. 2559 09:00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ป.5 15 พ.ย. 2559 09:00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ป.5 15 พ.ย. 2559 09:00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอมรา อนุวงค์ โทร. 081-2874029, นางกรรณิการ์ โพธา โทร. 083-7659192, นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา โทร. 087-1922010
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]