หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจักรคำภิมุข 6 10 6
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 8 31 13
3 005 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 12 29 17
4 006 โรงเรียนตำบลริมปิง 9 34 18
5 017 โรงเรียนบ้างปงเเม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 0 0 0
6 018 โรงเรียนบ้านกองงาม 3 3 3
7 019 โรงเรียนบ้านกิ่วมื่น 0 0 0
8 021 โรงเรียนบ้านจำบอน 2 9 5
9 022 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 3 7 4
10 023 โรงเรียนบ้านดงสารภี 4 6 4
11 024 โรงเรียนบ้านดอนตอง 6 11 6
12 026 โรงเรียนบ้านดอยคำ 11 28 20
13 025 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 8 34 14
14 027 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 3 5 3
15 028 โรงเรียนบ้านทากู่ 3 6 4
16 029 โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน 1 1 1
17 031 โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 2 2 2
18 033 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 21 38 29
19 032 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 7 17 11
20 034 โรงเรียนบ้านทาสองท่า 1 3 2
21 030 โรงเรียนบ้านท่าตุ้ม 0 0 0
22 036 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 13 30 21
23 039 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 31 50 43
24 037 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 0 0 0
25 038 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 0 0 0
26 040 โรงเรียนบ้านป่าขาม 0 0 0
27 041 โรงเรียนบ้านป่าซาง 14 30 20
28 042 โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย 1 20 5
29 043 โรงเรียนบ้านป่าตาล 2 3 2
30 044 โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า 0 0 0
31 045 โรงเรียนบ้านป่าเลา 18 42 30
32 046 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 0 0 0
33 047 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 0 0 0
34 048 โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านเเม่สะเเงะ 0 0 0
35 049 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 1 3 1
36 051 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1 1 1
37 052 โรงเรียนบ้านมะกอก 0 0 0
38 053 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 12 35 23
39 055 โรงเรียนบ้านร่องช้าง 0 0 0
40 056 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 7 15 9
41 058 โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 5 11 5
42 153 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 3 8 5
43 060 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 2 2 2
44 061 โรงเรียนบ้านศรีย้อย 5 31 12
45 062 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 18 23 20
46 063 โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 2 6 2
47 064 โรงเรียนบ้านสบเมย 0 0 0
48 065 โรงเรียนบ้านสวนหลวง-บ้านปง 1 1 1
49 066 โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 3 21 5
50 069 โรงเรียนบ้านสัน 0 0 0
51 067 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 18 47 29
52 068 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 1 3 2
53 072 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 11 24 16
54 073 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 2 4 2
55 074 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 21 16
56 075 โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว 3 3 3
57 076 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 4 13 8
58 077 โรงเรียนบ้านหนองหนาม 0 0 0
59 070 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 57 118 82
60 071 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 32 54 40
61 078 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 1 1 1
62 079 โรงเรียนบ้านหล่ายทา 4 7 4
63 082 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 18 24 19
64 083 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ 5 10 6
65 080 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 13 32 18
66 081 โรงเรียนบ้านห้วยไฟ 5 17 9
67 086 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 18 38 26
68 059 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 2 2 2
69 084 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 9 23 15
70 085 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 15 47 26
71 087 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 11 18 15
72 088 โรงเรียนบ้านเเม่เมย 4 21 9
73 054 โรงเรียนบ้านแม่อาว 5 12 9
74 035 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 4 8 6
75 050 โรงเรียนบ้านโป่งรู 12 21 15
76 057 โรงเรียนบ้านไร่ดง 26 52 38
77 093 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 26 69 46
78 096 โรงเรียนวัดกู่เส้า 5 6 6
79 097 โรงเรียนวัดขัวแคร่ 0 0 0
80 098 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 6 49 16
81 100 โรงเรียนวัดชัยสถาน 5 10 7
82 101 โรงเรียนวัดช้างค้ำ 0 0 0
83 102 โรงเรียนวัดต้นโชค 1 1 1
84 103 โรงเรียนวัดทากาศ 8 14 11
85 105 โรงเรียนวัดทุ่งยาว 5 14 9
86 104 โรงเรียนวัดท่าต้นงิ้ว 0 0 0
87 106 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 8 16 11
88 107 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 6 7 7
89 108 โรงเรียนวัดน้ำพุ 2 12 3
90 109 โรงเรียนวัดบ่อโจง 3 4 4
91 110 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 8 22 12
92 112 โรงเรียนวัดบ้านดอน 3 5 4
93 113 โรงเรียนวัดบ้านธิ 6 11 9
94 114 โรงเรียนวัดบ้านม้า 12 50 24
95 117 โรงเรียนวัดบ้านหลุก 0 0 0
96 118 โรงเรียนวัดบ้านหวาย 0 0 0
97 115 โรงเรียนวัดบ้านเรือน 4 11 5
98 119 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1 2 1
99 111 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 8 19 8
100 116 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 0 0
101 120 โรงเรียนวัดประตูป่า 1 3 1
102 121 โรงเรียนวัดปากล้อง 1 1 1
103 124 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 24 40 32
104 123 โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 3 5 4
105 125 โรงเรียนวัดป่าบุก 5 8 6
106 126 โรงเรียนวัดป่ายาง 0 0 0
107 127 โรงเรียนวัดป่าสัก 15 31 25
108 122 โรงเรียนวัดป่าแดด 5 9 8
109 128 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 0 0 0
110 129 โรงเรียนวัดล่ามช้าง 0 0 0
111 130 โรงเรียนวัดวังกู่ 2 2 2
112 131 โรงเรียนวัดศรีชุม 0 0 0
113 132 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 8 16 12
114 133 โรงเรียนวัดศรีดอนตัน 0 0 0
115 134 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 13 53 21
116 135 โรงเรียนวัดศรีบัวบาน 0 0 0
117 136 โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ 0 0 0
118 137 โรงเรียนวัดสะแล่ง 0 0 0
119 138 โรงเรียนวัดสันคะยอม 19 35 29
120 139 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 9 8
121 140 โรงเรียนวัดสันทราย 13 25 19
122 141 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 18 38 20
123 142 โรงเรียนวัดสันมะกรูด 0 0 0
124 143 โรงเรียนวัดหนองซิว 7 15 8
125 144 โรงเรียนวัดหนองสมณะ 2 12 6
126 145 โรงเรียนวัดหนองหล่ม 3 4 4
127 146 โรงเรียนวัดหนองเหียง 1 3 2
128 147 โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 0 0 0
129 148 โรงเรียนวัดห้วยยาบ 3 9 6
130 151 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 14 39 21
131 152 โรงเรียนวัดฮ่องกอก 8 10 10
132 099 โรงเรียนวัดเจดีย์สามยอด 1 1 1
133 149 โรงเรียนวัดเหมืองกวัก 2 2 2
134 150 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 3 10 5
135 160 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 36 100 52
136 159 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 19 41 29
137 003 โรงเรียนเชตวันหนองหมู 1 3 1
138 163 โรงเรียนเเม่เมย สาขาเเม่เหล็ก 0 0 0
139 004 โรงเรียนดรุณพัฒนา 6 14 9
140 015 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 5 10 9
141 016 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 1 3 1
142 091 โรงเรียนมงคลวิทยา 7 25 12
143 092 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 5 15 9
144 094 โรงเรียนละอองทิพย์ 1 1 1
145 164 โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 2 2
146 154 โรงเรียนอนุบาลกุลภัทร 0 0 0
147 155 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน 0 0 0
148 156 โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา 0 0 0
149 165 โรงเรียนอนุบาลบุญระวี 0 0 0
150 158 โรงเรียนอนุบาลบ้านทา 0 0 0
151 166 โรงเรียนอนุบาลแพรวพรรณ 0 0 0
152 162 โรงเรียนอรพินพิทยา 23 63 36
153 095 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 2 2 2
154 089 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 9 18 14
155 090 โรงเรียนใบบุญลำพูน 13 61 28
156 161 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 0 0 0
157 157 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ 0 0 0
158 007 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง 0 0 0
159 008 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 0 0 0
160 009 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 20 34 26
161 010 โรงเรียนเทศบาลบ้านแป้น 0 0 0
162 011 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 0 0 0
163 012 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 0 0 0
164 013 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 0 0 0
165 014 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 0 0 0
รวม 983 2320 1453
3773

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นิลวรรณ ศรีเรือน 081-9501577 สุชาติ บินมาอน 081-5941161 ปพิชญา ยะบุญธง 090-9561636 ปรัชญา จินะฟอง 095-4496526 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]