หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 57 31 73.81% 6 14.29% 3 7.14% 2 4.76% 42
2 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 36 19 54.29% 11 31.43% 4 11.43% 1 2.86% 35
3 โรงเรียนอรพินพิทยา 23 18 78.26% 3 13.04% 1 4.35% 1 4.35% 23
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 26 16 61.54% 7 26.92% 2 7.69% 1 3.85% 26
5 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 31 16 57.14% 5 17.86% 5 17.86% 2 7.14% 28
6 โรงเรียนบ้านไร่ดง 26 14 63.64% 7 31.82% 0 0% 1 4.55% 22
7 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 32 13 48.15% 9 33.33% 2 7.41% 3 11.11% 27
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 19 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
9 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 18 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
10 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 18 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
11 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 24 9 39.13% 12 52.17% 1 4.35% 1 4.35% 23
12 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 15 9 60% 4 26.67% 0 0% 2 13.33% 15
13 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 14 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
14 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 18 8 47.06% 6 35.29% 0 0% 3 17.65% 17
15 โรงเรียนวัดสันคะยอม 19 8 47.06% 4 23.53% 4 23.53% 1 5.88% 17
16 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 21 8 42.11% 4 21.05% 1 5.26% 6 31.58% 19
17 โรงเรียนใบบุญลำพูน 13 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนบ้านดอยคำ 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
20 โรงเรียนวัดฮ่องกอก 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
21 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 18 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
22 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 18 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนบ้านป่าเลา 18 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
24 โรงเรียนตำบลริมปิง 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
25 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
26 โรงเรียนบ้านโป่งรู 12 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
27 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
29 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 13 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 11
30 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
31 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
32 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
33 โรงเรียนวัดป่าสัก 15 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
34 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 12 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
35 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
36 โรงเรียนวัดทากาศ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
37 โรงเรียนบ้านศรีย้อย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
38 โรงเรียนบ้านป่าซาง 14 4 33.33% 5 41.67% 0 0% 3 25% 12
39 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนวัดหนองซิว 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนวัดสันทราย 13 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนมงคลวิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนวัดบ้านธิ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
46 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนวัดป่าบุก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 8 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
49 โรงเรียนวัดทุ่งยาว 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 13 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
51 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนวัดชัยสถาน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านดอนตอง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนบ้านแม่อาว 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านกองงาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนวัดห้วยยาบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 20 2 20% 5 50% 1 10% 2 20% 10
60 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนบ้านห้วยไฟ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
63 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 7 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
65 โรงเรียนจักรคำภิมุข 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
69 โรงเรียนวัดหนองหล่ม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านจำบอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดวังกู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 11 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 5 45.45% 11
75 โรงเรียนวัดบ้านม้า 12 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
76 โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
77 โรงเรียนวัดบ่อโจง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนดรุณพัฒนา 6 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
80 โรงเรียนวัดป่าแดด 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
81 โรงเรียนบ้านดงสารภี 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
82 โรงเรียนบ้านหล่ายทา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
83 โรงเรียนวัดบ้านเรือน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดหนองสมณะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
89 โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านป่าตาล 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
92 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านสวนหลวง-บ้านปง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนละอองทิพย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดประตูป่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนเชตวันหนองหมู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดกู่เส้า 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านทากู่ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านเเม่เมย 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนวัดบ้านดอน 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
106 โรงเรียนวัดเหมืองกวัก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
107 โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดต้นโชค 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดน้ำพุ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดหนองเหียง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดเจดีย์สามยอด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
116 โรงเรียนวัดปากล้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
117 โรงเรียนบ้านทาสองท่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
118 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นิลวรรณ ศรีเรือน 081-9501577 สุชาติ บินมาอน 081-5941161 ปพิชญา ยะบุญธง 090-9561636 ปรัชญา จินะฟอง 095-4496526 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]