ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 91.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. ลำปาง เขต 3 79.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 71.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป. ลำปาง เขต 3 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป. ลำปาง เขต 3 69.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 69.50 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 68.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองนาว สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี สพป. ลำปาง เขต 3 67.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 66.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 59.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สพป. ลำปาง เขต 3 58.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 57 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 56 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 54.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 51.50 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 48.50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง สพป. ลำปาง เขต 3 47 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป. ลำปาง เขต 3 44 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านปางดะ สพป. ลำปาง เขต 3 40.50 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน