ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 59.12 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 48.54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 35.50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 28.83 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 24.28 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
9 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
10 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน