ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 69.67 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 64.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงคอบ สพป. ลำปาง เขต 3 62.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 58.83 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 55.67 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน สพป. ลำปาง เขต 3 55.33 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 54.33 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 51 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 48.33 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 47.83 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 46.17 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 45.17 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 44.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 41.33 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง สพป. ลำปาง เขต 3 38.83 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 35.33 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน