ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 92.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 70.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. ลำปาง เขต 3 70.66 เงิน 4  
6 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองนาว สพป. ลำปาง เขต 3 66.16 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สุก สพป. ลำปาง เขต 3 64.66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป. ลำปาง เขต 3 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 3 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน