ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 82.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
8 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน