ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองตึง สพป. ลำปาง เขต 3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 76.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน