ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี สพป. ลำปาง เขต 3 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าแขม สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. ลำปาง เขต 3 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 81.39 ทอง 8  
9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแพะ สพป. ลำปาง เขต 3 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 80.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 72.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง สพป. ลำปาง เขต 3 71.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. ลำปาง เขต 3 70.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 66.67 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน