ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 20.53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 15.29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 11.43 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 4.74 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน