ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. ลำปาง เขต 3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 85.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 79.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน สพป. ลำปาง เขต 3 79.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 79.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 79.33 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่สุก สพป. ลำปาง เขต 3 78.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 77.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. ลำปาง เขต 3 73.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 72.76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่เย็น สพป. ลำปาง เขต 3 72.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ลำปาง เขต 3 66.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
21 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สพป. ลำปาง เขต 3 - -  
22 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน